Odluka o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1366

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 48. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15. i 127/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. donijela

ODLUKU

O PREMJEŠTANJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE

I.

Republika Hrvatska će, prema načelu dobrovoljnosti i solidarnosti, temeljem Deklaracije o dobrovoljnom mehanizmu solidarnosti, sudjelovati u premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite iz Helenske Republike, Republike Cipra, Talijanske Republike, Republike Malte i Kraljevine Španjolske (tzv. MED 5).

II.

U okviru provedbe točke I. ove Odluke Republika Hrvatska se obvezuje prihvatiti do 60 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva po osnovi premještanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/313

Urbroj: 50301-21/32-22-2

Zagreb, 28. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.