Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/5)

NN 88/2022 (29.7.2022.), Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/5)

Hrvatska narodna banka

1373

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 6. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 11. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), članka 7. stavka 1. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) i odjeljka 1. potpreporuke C(1) Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 30. ožujka 2022. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2022/3) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UKIDANJU ODLUKE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 16. SRPNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOSTI ZA MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE (ESRB/2018/5)

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom ukida se Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5) (»Narodne novine«, br. 41/2019.).

(2) Ukidanjem Odluke iz stavka 1. ovog članka prestaje uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Belgije i čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike.

Stupanje na snagu

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 262-091/07-22/BV
Zagreb, 21. srpnja 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.