Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1464

Na temelju članka 255. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« b broj 66/19.), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine« br. 16/18, 63/19 i 117/20) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.),

– Delegirana Direktiva Komisije (EU) 2021/1717 оd 9. srpnja 2021. o izmjeni Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja određenih oznaka kategorija vozila i dodavanja sustava eCall na popis stavki koje treba ispitati, metoda, uzroka kvara i procjena nedostataka iz Priloga I. i Priloga III. toj direktivi (SL L 342, 27. 9. 2021).«.

Članak 2.

U članku 3. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Nove lake prikolice vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od prvog označavanja nove lake prikolice u Republici Hrvatskoj, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.

(3) Laku prikolicu koja se ne smatra novom i koja se prvi put označava u Republici Hrvatskoj, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu prije prvog označavanja, a nakon toga tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 36 mjeseci od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda.«.

Članak 3.

U članku 21. prva rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Na redovitom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L – mopedi, motocikli, motocikli s bočnom prikolicom, motorni tricikli, laki četverocikli i četverocikli, M – osobni automobili i autobusi, N – teretni automobili, O – priključna vozila, T – traktori, R – traktorska priključna vozila, C – traktori gusjeničari, S – izmjenjivi radni priključak) nadzornici tehničke ispravnosti vozila provjeravaju minimalno stavke koje su navedene u tablici iz ovog stavka, a koje je moguće provjeriti s obzirom na konstrukciju i namjenu kategorije vozila koje je pristupilo tehničkom pregledu.«.

U tablici, točka 3.1.1. mijenja se i glasi:

3.1. Glavna svjetla
3.1.1. Funkcionalnost i stanjeVizualni pregled i uključivanje svjetala.(a) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako su izvedena s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, do 1/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu neispravno)X
b) neispravno jedino rasvjetno tijelo te vrste na vozilu (ako je izvedeno s više izvora svjetlosti, npr. LED tehnologijom, više od 1/3 izvora svjetlosti u rasvjetnom tijelu neispravno)X
(c) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), s više izvora svjetlosti neispravno ili nedostaje, gdje do 1/3 izvora svjetlosti ne radiX
(d) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), s više izvora svjetlosti neispravno ili nedostaje, gdje više od 1/3 izvora svjetlosti ne radiX
(e) jednostruko rasvjetno tijelo (npr. na motociklu ili mopedu), neispravno ili nedostajeX
(f) višestruko rasvjetno tijelo (npr. glavna svjetla u paru na osobnom automobilu), jedno ili više, neispravno ili nedostajeX
(g) sustav projekcije (reflektor i leća) neispravan je u manjoj mjeriX 
 
(h) sustav za projekciju (reflektori i leće) ne postoji ili je oštećen 
X 
(i) svjetlo loše učvršćeno 
X 

Točka 4.2. mijenja se i glasi:

4.2. Stanje staklenih površinaVizualni pregled.(a) staklo, odnosno prozirna površina je napuknuta ili ima promjene u boji, ali izvan područja čišćenja brisačaX
(b) zbog napuknuća ili promjena u boji stakla ili prozirnih površina, vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljiviX
(c) staklo ili prozirna površina (uključujući reflektirajuću ili obojenu foliju) nije u skladu sa specifikacijama u zahtjevima<a>X
(d) vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena ili vanjski retrovizori nisu vidljiviX
(e) staklo, odnosno prozirna površina su u neprihvatljivom stanjuX
(f) vidljivost unutar područja čišćenja brisača vjetrobranskog stakla smanjena je u velikoj mjeriX
(g) Pomične staklene površine nisu funkcionalne, ne mogu se spuštati/podizati prozoriX

Točka 15. mijenja se i glasi

15. OPREMA VOZILA
15.1. Pribor
15.1.1. Aparat za gašenje požaraVizualni pregled.(a) nedostaje 
X 
(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)X
(c) nije u skladu sa zahtjevima(a), ako je potreban (npr. taksi, autobusi, putnički vagoni itd.) 
X
(d) nije ovjeren 
X
(e) oštećen 
X
15.1.2. Čekić za razbijanje stakla u slučaju nuždeVizualni pregled.(a) nedostajeX 
 
(b) nije adekvatanX
15.1.3. Rezervne žaruljeVizualni pregled.Nisu u skladu sa zahtjevima.(a)X 
 
15.1.4. Rezervni kotačVizualni pregled.(a) nije pod tlakomX 
 
(b) oštećen 
X
(c) nije u skladu sa zahtjevima(a) 
X
15.1.5. Sigurnosni trokutVizualni pregled.(a) nedostaje ili nepotpun 
X 
(b) nije u skladu sa zahtjevima(a)X
15.1.6. Kutija prve pomoćiVizualni pregled.Nedostaje, nepotpuna ili nije u skladu sa zahtjevima(a).X 
 
15.1.7. Klinasti podmetačiVizualni pregled.Nedostaju ili nisu u dobrom stanju, ne pružaju dovoljnu stabilnost ili su neprikladnih dimenzija. 
X 
15.2. Elektronički sustav upravljanja stabilnošću vozila ESC (ako je ugrađen)
15.2.1. Senzor brzine okretanja kotačaVizualni pregled.Nedostaje ili je neispravan 
X 
15.2.2. OžičenjeVizualni pregled.Oštećeno 
X 
15.2.3. Ostale komponenteVizualni pregled.Nedostaju ili oštećene 
X 
15.2.4. PrekidačVizualni pregled.Oštećen ili neispravan 
X 
15.2.5. Pokazna svjetiljka kvara elektroničkog sustava stabilnostiVizualni pregled.Signalizira bilo kakav kvar 
X 
15.2.6. Elektroničko sučeljeVizualni pregled.Sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar 
X 
15.3. eCall (ako je ugrađen, u skladu sa zakonodavstvom EU-a o homologaciji)
15.3.1. Ugradnja i konfiguracijaVizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci(a) Sustav ili sastavni dio nedostajeX
(b) Verzija softvera krivaX
(c) Sustav kodiran neispravnoX
15.3.2. StanjeVizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci(a) Sustav ili sastavni dijelovi oštećeniX
(b) Kontrolna lampica sustava eCall ukazuje na kvar sustavaX
(c) Kvar elektroničke upravljačke jedinice sustava eCallX
(d) Kvar uređaja za komunikaciju preko mobilne mrežeX
(e) Problem s GPS signalomX
(f) Audiokomponente nisu povezaneX
(g) Izvor napajanja nije spojen ili je napajanje preslaboX
(h) Sustav dojavljuje kvar kroz elektroničko sučelje vozilaX
15.3.3. UčinkovitostVizualni pregled dopunjen korištenjem elektroničkog sučelja ako to dopuštaju tehničke karakteristike vozila i ako su za to dostupni potrebni podaci(a) Minimalni skup podataka (MSD) nije točanX
(b) Audiokomponente ne funkcioniraju ispravnoX

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju izvanrednog tehničkog pregleda radi izdavanja pokusnih i izvoznih pločica ne provjeravaju se stavke pod točkom 12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST).«.

Članak 4.

U članku 22. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, osim za vozila s hibridnim i električnim pogonom, za vozila s ugrađenom plinskom instalacijom te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.«.

Članak 5.

U članku 30. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica: »Iznimno, procjena efikasnosti hidrauličkih sustava kočenja ne zahtjeva mjerenje tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elementa.«.

Članak 6.

U Prilogu I. Obrazac broj 1. »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice zamjenjuje se novim Obrascem broj 1. »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice« u Prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Izdani Kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice usklađivat će se sa stavkom 1. ovog članka kod prvog tehničkog pregleda lake prikolice nakon popunjenosti Kartona tehničke ispravnosti lake prikolice.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/155
Urbroj: 511-01-152-22-10
Zagreb, 16. kolovoza 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG

Obrazac broj 1

VELIČINA KARTONA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE JE 148 × 105 mm

Prednja strana

(Stražnja strana)