Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela

NN 100/2022 (31.8.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1465

Na osnovi članka 18. stavka 2. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VISINI NAGRADE ZA RAD ODVJETNIKA PRILIKOM OBRANA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, OBRANA NA TERET PRORAČUNSKIH SREDSTAVA I ODVJETNIKA KAO OPUNOMOĆENIKA DJETETA ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Članak 1.

U Pravilniku o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela (»Narodne novine«, broj 22/22) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Nagrada za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti i obrana na teret proračunskih sredstava te nagrada za rad odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela utvrđuje se u visini određenoj važećim propisima u vrijeme poduzimanja radnje za koju se nagrada obračunava.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/77

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-05

Zagreb, 17. kolovoza 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.