Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine

NN 100/2022 (31.8.2022.), Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1468

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) i na temelju članka 11.a stavka 1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21, 72/21, 53/22 i 99/22), ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA SAKUPLJANJE CRVENOG KORALJA (Corallium rubrum) S ROKOM VAŽENJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21, 72/21, 53/22 i 99/22) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke, pravo na sakupljanje koralja uz upotrebu ronilačkih aparata i sjekirice za rezanje koralja ostvaruju sljedeća plovila s najvećim dopuštenim količinama ulova po odobrenju, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine te za 2023. godinu:

Redni brojCFRRegistarska oznaka plovilaNajveća dopuštena količina ulova za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine (kg)Najveća dopuštena količina ulova za 2023. godinu (kg)
1.HRV0000172001693-ST92,5092,50
2.HRV000017492261325-RG67,5067,50
3.HRV000000967340-ST55,0055,00
4.HRV000016264595-DB55,0055,00
5.HRV0000005421112-VD30,0030,00
6.HRV00000089133-DB30,0030,00
7.HRV00000148249-VS30,0030,00
8.HRV000003497274294-VD30,0030,00
9.HRV000016231576-DB17,5017,50
10.HRV000015527104-ŠB17,5017,50

III.

Plovila iz točke II. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/3193

Urbroj: 525-12/718-22-1

Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.