Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta« Kliniki za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

NN 100/2022 (31.8.2022.), Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta« Kliniki za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1470

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 28. travnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/19-01/21
Urbroj: 534-07-2-2/4-22-16
Zagreb, 11. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.