Rješenje kojim se Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure«.

NN 100/2022 (31.8.2022.), Rješenje kojim se Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure«.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1471

Ministarstvo zdravstva, OIB: 88362248492, na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18 i 147/20) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342, na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 28. travnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/49
Urbroj: 534-07-2-2/4-22-14
Zagreb, 11. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.