Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 100/2022 (31.8.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1474

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
4,45982,623435,0
Srednji napon
4,21672,480435,0
Niski naponCrveni
4,11932,423135,0
Bijeli
4,72852,781535,0
Plavi4,1072

35,0
Žuti3,2143

0

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada [kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
5,06792,981135,0
Srednji napon
4,79172,818635,0
Niski naponCrveni
4,68112,753635,0
Bijeli
5,37333,160835,0
Plavi4,6672

35,0
Žuti3,6526

0,0

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 391-35/22-01/4

Urbroj: 371-06-22-17

Zagreb, 29. kolovoza 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.