Ispravak Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

NN 89/2022 (1.8.2022.), Ispravak Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1387

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 59 od 20. svibnja 2020. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA

U Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 59/20, u Prilogu I., Tablica 2. Uvjeti za bazensku vodu u biološkim bazenima, točka 2.4., ispravno glasi:

BrojPokazateljMjerna jedinicaVrijednost
min.max.
2.4Prozirnost (Secci)m2

Klasa: 011-02/22-02/31
Urbroj: 534-07-1-1/8-22-3
Zagreb, 22. srpnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.