Rješenje o opozivu i imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o opozivu i imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

Vlada Republike Hrvatske

1388

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članaka 6. i 7. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine«, broj 28/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O OPOZIVU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

1. Opoziva se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ, glavna državna rizničarka, zamjenicom predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Klasa: 080-02/22-02/66

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.