Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1389

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (»Narodne novine«, broj 70/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD
2021. DO 2027. GODINE

1. Razrješuje se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva financija.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ članicom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao predstavnica Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/22-02/67
Urbroj: 50301-15/15-22-1
Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.