Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1390

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13., 24/16. i 79/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

1. Razrješuje se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ, Nacionalna dužnosnica za ovjeravanje, članicom Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Klasa: 080-02/22-02/68

Urbroj: 50301-15/07-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.