Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1391

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 40. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15. i 102/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

1. Razrješuje se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ članicom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Klasa: 080-02/22-02/69

Urbroj: 50301-15/15-22-1

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.