Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1392

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na koju je imenovan kao predstavnik Ministarstva financija.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnica Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/22-02/70

Urbroj: 50301-15/15-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.