Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica

NN 90/2022 (3.8.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1393

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.) i Ugovorima između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, o pitanjima od zajedničkog interesa (»Narodne novine«, br. 196/03., 141/04., 4/12., 86/14. – ispravak, 112/14. i 46/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I CRKAVA, ODNOSNO VJERSKIH ZAJEDNICA, ZA PROVEDBU ODREDABA ZAKONA O PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA I ODREDABA UGOVORA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SKLOPLJENIH IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I CRKAVA, ODNOSNO VJERSKIH ZAJEDNICA

1. Razrješuje se ANTE MATIJEVIĆ dužnosti predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica.

2. Imenuje se DANIJELA STEPIĆ predstavnicom Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica.

Klasa: 080-02/22-02/71

Urbroj: 50301-15/15-22-2

Zagreb, 21. srpnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.