Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 90/2022 (3.8.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1397

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22. i 82/22. – ispravak), u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD
(s PDV-om)
Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A10BD07 181sitagliptin + metforminOViatris LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Glerovatbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)1,391,4678,0081,90R
A10BH01 181sitagliptin0,1 g8,318,72OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x25 mg2,082,1858,1461,05R
A10BH01 182sitagliptin0,1 g4,154,36OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x50 mg2,082,1858,1461,05R
A10BH01 183sitagliptin0,1 g2,082,18OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x100 mg2,082,1858,1461,05R
A12AA04 131kalcij-karbonat3 g2,943,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,981,0349,0051,45R
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml608,33638,752.433,322.554,99
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml488,00512,401.952,002.049,60
C08CA05 132nifedipin dugodjelujući30 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,131,1922,6023,73R
H02AB02 133deksametazon1,5 mg1,161,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg15,4916,27309,85325,34RSRV03
N05AB02 035POflufenazin-dekanoat1 mg1,131,18PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Moditen depoamp. 5x25 mg/ml28,2029,61140,98148,03
R06AD03 032PRtietilperazin13 mg7,768,15PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Torecanamp. 50x6,5 mg3,884,07194,03203,73

«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD
(s PDV-om)
Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A10BH01 167sitagliptin0,1 g8,168,57OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x25 mg2,042,1457,1359,99R
A10BH01 168sitagliptin0,1 g4,084,28OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x50 mg2,042,1457,1359,99R
A10BH01 169sitagliptin0,1 g2,042,14OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x100 mg2,042,1457,1359,99R
A10BH01 175sitagliptin0,1 g2,042,14ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxiviatbl. film obl. 28x100 mg2,042,1457,1359,99R
L01DB01 091DSdoksorubicin pegilirani liposomalni NL539PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.Zolsketilkonc. za disp. za inf., boč. 1x25 ml (2 mg/ml)2.396,642.516,472.396,642.516,47
L04AA43 062KLravulizumab NL52458.9 mg6.372,846.691,48PAlexion Europe SASAlexion Pharma International Operations Unlimited CompanyUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (3 ml, 100 mg/ml)32.459,3034.082,2732.459,3034.082,27
L04AA43 063KLravulizumab NL52458.9 mg6.372,846.691,48PAlexion Europe SASAlexion Pharma International Operations Unlimited CompanyUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1100 mg (11 ml, 100 mg/ml)119.017,43124.968,30119.017,43124.968,30
N07AA02 161piridostigminij0,18 g4,564,79OMylan Hrvatska d.o.o.ICN Polfa Rzeszow S.A, Labiana PharmaceuticalsMestinontbl. obl. 150x60 mg1,521,60228,00239,40R
V06DX03 494DSnamirnica za enteralnu primjenuNV613OG-M Pharma Zagreb d.o.o.NutriciaNutrison Protein Intensekolapsibilna boca 1x500 ml62,6765,8062,6765,80

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD
(s PDV-om)
Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A04AA05 072DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml294,55309,281.472,751.546,39
C08CA13 141lerkanidipin10 mg0,470,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,470,5013,2113,87R
C08CA13 142lerkanidipin10 mg0,350,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg0,350,3719,5920,57R
C09BA04 133perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(4 mg +1,25 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA04 135perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(8 mg +2,5 mg)1,091,1565,5068,78R
H05BX01 171DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x30 mg28,0429,44785,18824,44
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260 mg52,3955,01OAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.GE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg52,3955,011.467,011.540,36
J05AB14 131valganciklovir0,9 g135,81142,60OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVValganciklovir Ciplatbl. film obl. 60x450 mg67,9171,304.074,364.278,08RRJ51
L01BC07 091DSazacitidinNL106PSTADA d.o.o.STADApharm GmbH, STADA Arzneimittel GmbHAzacitidin Stadapraš. za susp. za inj., boč. stakl. 1x100 mg1.663,961.747,161.663,961.747,16
L02BA03 072DSfulvestrantNL2038,3 mg45,4047,67PMylan Pharmaceuticals LimitedMylan TeorantaFulvestrant Mylanotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mg/5 ml1.367,421.435,791.367,421.435,79
L02BG04 141letrozol2,5 mg5,165,42OMylan Hrvatska d.o.o.McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan DublinLezelantbl. film obl. 30x2,5 mg5,165,42154,82162,56RSRL25
L04AB01 071DSetanerceptNL4917 mg191,09200,64PSandoz GmbHSandoz GmbHErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml682,45716,572.729,792.866,28
L04AB01 072DSetanerceptNL4917 mg182,25191,36PSandoz GmbHSandoz GmbHErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml1.301,771.366,865.207,095.467,44
N07AA02 151piridostigminij0,18 g4,564,79O150x60 mg1,521,60228,00239,40R
S01EA05 721brimonidinLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Bimanoxkapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)30,1531,6630,1531,66RSRS03
S01EC04 762brinzolamidLZentiva k.s.Famar S.A., Balkanpharma-Razgrad ADBraviskapi za oči 1x5 ml35.2537,0135,2537,01RSRS03

«.

Dodaju se nove indikacije pod oznakama: »NL539« i »NV613« koje glase:

»NL539: Kao monoterapija u bolesnika s metastatskim karcinomom dojke kod kojih postoji povećani rizik od srčanih poremećaja.

NV613: Za enteralno hranjenje putem sonde postoperativnih i posttraumatskih bolesnika u kritičnom stanju kod kojih se normalnim putem ne mogu zadovoljiti energetske i nutritivne dnevne potrebe te je potrebno postići anabolički učinak primjenom specifičnih farmakonutrijenata, a po preporuci specijalista iz ugovorne zdravstvene ustanove kada na osnovu medicinske dokumentacije ustanovi potrebu za enteralnom nutritivnom potporom.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/178
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 29. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.