Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 90/2022 (3.8.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1398

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22.), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
R03DA04 131teofilin0,4 g1,061,11OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x200 mg0,530,5621,2022,26R0,230,249,079,520,300,3212,1312,74
R03DA04 132teofilin0,4 g0,860,90OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x350 mg0,750,7930,0031,50R0,400,4215,8716,660,350,3714,1314,84

«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
N06BA04 141metilfenidatklorid30 mg6,977,32OMakpharm d.o.o.Balkanpharma – Dupnitsa ADMefedatbl. s prod. oslob. 30x18 mg4,184,39125,50131,78RSRN272,092,2062,7565,892,092,2062,7565,89
N06BA09 141atomoksetin80 mg124,54130,76OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 7x10 mg15,5716,35108,97114,42RSRN287,788,1754,4957,217,788,1754,4857,20
N06BA09 142atomoksetin80 mg69,1972,65OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 7x18 mg15,5716,35108,97114,42RSRN287,788,1754,4957,217,788,1754,4857,20
N06BA09 143atomoksetin80 mg47,9750,36OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x25 mg14,9915,74419,70440,69RSRN287,497,87209,85220,347,497,87209,85220,34
N06BA09 144atomoksetin80 mg29,9831,48OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x40 mg14,9915,74419,70440,69RSRN287,497,87209,85220,347,497,87209,85220,34
N06BA09 145atomoksetin80 mg19,9920,99OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x60 mg14,9915,74419,70440,69RSRN287,497,87209,85220,347,497,87209,85220,34
N06BA09 146atomoksetin80 mg20,6921,73OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x80 mg20,6921,73579,45608,42RSRN2810,3510,86289,73304,2210,3510,86289,72304,21
N06BA09 147atomoksetin80 mg16,5617,38OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x100 mg20,6921,73579,45608,42RSRN2810,3510,86289,73304,2210,3510,86289,72304,21

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
C09AA04 134perindopril4 mg0,390,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x8 mg0,770,8146,2048,51R0,500,5330,0031,500,270,2816,2017,01
G04CB02 162dutasterid0,5 mg2,422,54OPharmaS d.o.o.Cipla(EU) LimitedDutacipcaps. meka 30x0,5 mg2,422,5472,7076,34RSpg040,880,9326,5127,841,541,6246,1948,50

«.

Dodaju se nove smjernice pod oznakama: »RN27« i »RN28« koje glase:

»RN27: Za liječenje poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) u djece i odraslih koji su započeli s primjenom lijeka u dobi između 6 i 18 godina, nakon pokušaja liječenja koji uključuje nefarmakološke mjere (poput savjetovanja ili bihevioralnog liječenja). Bolesnici moraju imati 6 ili više simptoma iz područja nepažnje i/ili hiperaktivnosti i impulzivnosti sukladno DSM-V kriterijima, tijekom posljednjih 6 mjeseci te moraju uzrokovati probleme u funkcioniranju na barem dva polja (škola, rekreacija, posao, obitelj i dr.). Terapija se odobrava na inicijalni period od 3 mjeseca, nakon kojeg se vrši procjena učinkovitosti. Nastavak liječenja odobrava se u bolesnika s poboljšanjem simptoma u domenama hiperaktivnosti/impulzivnosti ili nepažnje. Po preporuci specijalista dječje i adolescentne psihijatrije, specijalista psihijatra ili pedijatra s užom subspecijalizacijom iz neuropedijatrije, a nakon isključenja psihijatrijskih te cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih rizika.

RN28: Za liječenje poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) u djece dobi 6 godina i više, u adolescenata te u odraslih, nakon pokušaja liječenja koji uključuje nefarmakološke mjere (poput savjetovanja ili bihevioralnog liječenja) te primjene metilfenidata, osim u posebnim skupinama bolesnika kod kojih atomoksetin ima prednost, poput bolesnika s tikovima, Touretteovim sindromom, epilepsijom, bipolarno afektivnim poremećajem, anskioznošću ili kada postoji opasnost od zlouporabe stimulansa te u odraslih bolesnika. Bolesnici moraju imati 6 ili više simptoma iz područja nepažnje i/ili hiperaktivnosti i impulzivnosti sukladno DSM-V kriterijima, tijekom posljednjih 6 mjeseci te moraju uzrokovati probleme u funkcioniranju na barem dva polja (škola, rekreacija, posao, obitelj i dr.). Terapija se odobrava na inicijalni period od 3 mjeseca, nakon kojeg se vrši procjena učinkovitosti. Nastavak liječenja odobrava se u bolesnika s poboljšanjem simptoma u domenama hiperaktivnosti/impulzivnosti ili nepažnje. Po preporuci specijalista dječje i adolescentne psihijatrije, specijalista psihijatra ili pedijatra s užom subspecijalizacijom iz neuropedijatrije.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/179
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 29. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.