Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 90/2022 (3.8.2022.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1399

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak i 78/22.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22., 68/22. i 77/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01CD04 085kabazitakselKabazitaksel Viatriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01EX03 171pazopanibPazopanib Zentiva (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 172pazopanibPazopanib Zentiva (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L02BX03 111abirateronAbirateron Tevatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 121abirateronAbirateron Sandoztbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 131abirateronAbiraterone Krkatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 141abirateronAbirateron Alpha-Medicaltbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 142abirateronAbiraterone Accordtbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 171abirateronAbirateron STADAtbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 181abirateronAbirateron Zentivatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 191abirateronAbirateron Mylantbl. film obl. 60x500 mg
L04AA43 062ravulizumabUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x300 mg (3 ml, 100 mg/ml)
L04AA43 063ravulizumabUltomiriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1100 mg (11 ml, 100 mg/ml)

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/181
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 29. srpnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.