Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi

NN 91/2022 (8.8.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi

HRVATSKA NARODNA BANKA

1405

Na temelju članka 304. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015, 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i u vezi s člankom 17. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017.), članka 13. stavka 3. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O EFEKTIVNOJ KAMATNOJ STOPI

Članak 1.

U Odluci o efektivnoj kamatnoj stopi (»Narodne novine«, br. 105/2017.) u članku 7. stavku 1. točki 9. dodaje se tekst koji glasi:

»Ako je iznos dopuštenog prekoračenja niži od 10.000 kn, u svrhu primjene ograničenja gornje granice EKS-a iz članka 20.a Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine« br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015. i 52/2016.), EKS se izračunava na osnovi pretpostavke da je odobreno dopušteno prekoračenje u iznosu od 10.000 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 280-091/08-22/BV
Zagreb, 2. kolovoza 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.