Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«

NN 92/2022 (10.8.2022.), Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«

Hrvatska narodna banka

1413

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2022.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«.

Članak 2.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz članka 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

Članak 3.

Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća kovničkog sjaja.

Članak 4.

Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2022.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 5.

Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.« prodavat će se po cijeni iskazanoj u Cjeniku Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete objavljenom na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke te na svim prodajnim mjestima.

Članak 6.

Numizmatičke komplete iz članka 1. ove Odluke prodavat će Hrvatska narodna banka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 274-091/08-22/BV

Zagreb, 1. kolovoza 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.