Odluka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1433

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 4. Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 57/18.) i točkom I. Odluke o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 78/15. i 11/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O POVEĆANJU SIGURNOSTI OPSKRBE PLINOM IZGRADNJOM PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJEM KAPACITETA LNG TERMINALA NA 6,1 MILIJARDU KUBIČNIH METARA PLINA GODIŠNJE

I.

S ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske, kao i osiguranja kontinuiteta i sigurnosti opskrbe prirodnim plinom kućanstava i poduzetništva na teritoriju Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije, Republika Hrvatska sudjelovat će u financiranju izgradnje plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanja kapaciteta uplinjavanja LNG terminala na otoku Krku na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje.

II.

Projekti izgradnje plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanje kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje je javni investicijski projekt od interesa za Republiku Hrvatsku.

III.

Društvo Plinacro d.o.o. za transport prirodnim plinom će započeti radove na poslovima povezanim s izgradnjom i izgradnju plinovoda Zlobin – Bosiljevo.

Društvo LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom će započeti radove na poslovima modernizacije terminala povezane s dogradnjom terminala na način da se godišnji kapacitet uplinjavanja terminala podigne na 6,1 milijardu kubičnih metara plina.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da osigura način financiranja za potrebe projekata iz točke I. ove Odluke imajući u vidu ispunjavanje REPowerEU plana u Republici Hrvatskoj.

V.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, obrazloži sukladnost dodjele sredstava društvu Plinacro d.o.o. za transport prirodnim plinom i društvu LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom s pravilima o državnim potporama.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/334
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.