Odluka o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1435

Na temelju članka 23. stavka 11. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O SADRŽAJU OBRAZACA O PODACIMA O POSEBNIM SAVJETNICIMA I ČLANOVIMA SAVJETA

I.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske te posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obrasci).

II.

Obrasci s propisanim sadržajem nalaze se u Prilogu 1. i Prilogu 2. ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da o ovoj Odluci izvijesti ministarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/330
Urbroj: 50301-21/21-22-2
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC O PODACIMA O POSEBNOM SAVJETNIKU

IME I PREZIMEPODRUČJE ZA KOJE JE IMENOVANIZNOS NAKNADE


PRILOG 2.

OBRAZAC O PODACIMA O ČLANOVIMA SAVJETA

IME I PREZIMESAVJET U KOJI JE ČLAN IMENOVAN