Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 99/2022 (26.8.2022.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Vlada Republike Hrvatske

1445

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22. i 82/22.), u članku 54.m riječi: »ustanovama za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama« zamjenjuju se riječima: »Domu hrvatskih veterana«.

Članak 2.

Iza članka 54.o dodaje se članak 54.p koji glasi:

»Članak 54.p

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Veteranskom centru su:

a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj3,395
2. zamjenik ravnatelja3,007
3. voditelj podružnice2,051
4. stručni voditelj2,000
  
b) Radna mjesta I. vrste
1.     viši stručni savjetnik (određene struke ili za određene poslove), socijalni radnik I, psiholog I, kineziolog I1,676
2. stručni savjetnik1,360
3. socijalni radnik II, psiholog II, kineziolog II1,300
4. stručni suradnik1,230
  
c) Radna mjesta II. vrste
1. fizioterapeut, radni terapeut, prvostupnica sestrinstva1,200
  
d) Radna mjesta III. vrste
1. medicinska sestra/tehničar1,070
2. njegovateljica0,970
3.     računovodstveni referent-financijski knjigovođa, stručni referent0,940.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/48

Urbroj: 50301-29/23-22-2

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.