Odluka o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine

NN 99/2022 (26.8.2022.), Odluka o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1449

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O PRODUŽETKU FINANCIRANJA U 2022. GODINI PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE

I.

Ovom Odlukom se, radi osiguravanja kontinuiteta energetske obnove zgrada stambenog sektora koja se provodi sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine (»Narodne novine«, broj 57/20.), produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje do 31. prosinca 2022.

II.

Sredstva za sufinanciranje iz točke I. ove Odluke u iznosu od 190.000.000,00 kuna osigurana su Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. godini, klasa: 024-04/22-03/3, urbroj: 563-01/69-22-3, od 19. travnja 2022.

Provedbu ove Odluke osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/340
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.