Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 99/2022 (26.8.2022.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1451

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 146. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18., 102/19. i 84/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Razrješuje se dr. sc. MARKO PRIMORAC dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na koju je imenovan na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/22-02/74

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.