Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu zdravstva

NN 99/2022 (26.8.2022.), Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1453

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNE TAJNICE U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

Imenuje se dr. sc. MARIJA BUBAŠ, dr. med., državnom tajnicom u Ministarstvu zdravstva.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/53

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.