Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 99/2022 (26.8.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Ministarstvo poljoprivrede

1455

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/18, 64/18, 38/19, 106/19, 111/20, 104/21 i 49/22) u članku 14. stavku 9. točka b) mijenja se i glasi:

»(b) promjena u operaciji se odnosi na povećanje iznosa prihvatljivih troškova koje je rezultat višeg iznosa vrijednosti predmeta nabave prema odabranoj ponudi u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i/ili povećanje iznosa prihvatljivih troškova koje je rezultat višeg iznosa vrijednosti predmeta nabave u odnosu na ugovorenu vrijednost predmeta nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi uslijed povećanja cijene radova i/ili roba radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti roba«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-12/709-22-22

Zagreb, 22. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.