Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2022.

NN 99/2022 (26.8.2022.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2022.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

1457

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2022., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE
OD 1. SRPNJA 2022.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2022. iznosi 77,65 kn/10,31 EUR.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2022.

Klasa: 041-01/22-02/6
Urbroj: 341-99-01/01-22-3
Zagreb, 24. kolovoza 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.