Rješenje o razrješenju glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 101/2022 (2.9.2022.), Rješenje o razrješenju glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1486

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 59. stavka 1. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14. – vjerodostojno tumačenje, 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Razrješuje se NIKOLA MILINA dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova, s danom 24. kolovoza 2022., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/35

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.