Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

NN 101/2022 (2.9.2022.), Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1489

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Imenuje se HRVOJE BUJANOVIĆ državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, s danom 1. listopada 2022.

Klasa: UP/I 080-02/22-01/58

Urbroj: 50301-15/28-22-01

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.