Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

NN 101/2022 (2.9.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1491

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

1. Razrješuje se ŽELJKO PLAZONIĆ, dr. med., dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Razrješuje se mr. sc. DUŠKO BRKIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

2. Imenuje se RATKO SALAMON, dr. med., predsjednikom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Imenuje se mr. sc. STJEPAN KOLAČEVIĆ članom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Klasa: 080-02/22-02/73

Urbroj: 50301-15/15-22-02

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.