Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran

NN 101/2022 (2.9.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1492

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIKE ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

1. Razrješuje se ŽELJKO PLAZONIĆ, dr. med., dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran.

2. Imenuje se dr. sc. IGOR MEDVED, dr. med., predsjednikom Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran.

Klasa: 080-02/22-02/72

Urbroj: 50301-15/15-22-02

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.