Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1508

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KAZAHSTANU, SA SJEDIŠTEM U SHYMKENTU

TOLENDIEV BEKASYL RASULOVICH postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća regiju Turkestan.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-05/04
Urbroj: 71-10-01/2-22-2
Zagreb, 23. kolovoza 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.