Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Osijeku

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Osijeku

Državno sudbeno vijeće

1511

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-1-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta ZDSV) Državno sudbeno vijeće (u daljnjem dijelu teksta – Vijeće), sastavljena od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. lgora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Lidije Vidjak, prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 75. sjednici, održanoj 2. lipnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Županijskog suda u Osijeku imenuje se BISERKA TRSTENJAK-OPAČAK, sutkinja Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Broj: IS-19/21-7
Zagreb, 2. lipnja 2022.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.