Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Rijeci

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Rijeci

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1512

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gordane Jalšovečki, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića članova Vijeća, na 69. sjednici održanoj 17. veljače 2022., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog suda u Rijeci imenuje se NADEŽDA ŠEPELJ MAŽURANIĆ, viša sudska savjetnica – specijalist u Županijskom sudu u Rijeci.

Broj: IS-6/21-21

Zagreb, 17. veljače 2022.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.