Zaključak u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1531

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u skladu s Komunikacijom Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131 I, 24. 3. 2022.) i Komunikacijom Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 280, 21. 7. 2022.) provede aktivnosti s ciljem osiguravanja provedbe mjere potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

2. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da za provedbu aktivnosti iz točke 1. ovoga Zaključka osigura potrebna sredstva.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/315
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.