Pravilnik o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima

NN 106/2022 (14.9.2022.), Pravilnik o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima

Vijeće za elektroničke medije

1563

Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21), na sjednici 33-22, 7. rujna 2022., Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke i druge mjere kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u audiovizualnim programima, radijskim programima, audiovizualnim medijskim uslugama na zahtjev i videozapisima koje je generirao korisnik.

Članak 2.

(1) Plasman proizvoda je svaki oblik audiovizualne komercijalne komunikacije koja se sastoji od uključivanja proizvoda, usluge ili pripadajućeg žiga ili upućivanja na njih tako da se prikazuju u programu, videozapisu koji je generirao korisnik u zamjenu za plaćanje ili sličnu naknadu, odnosno u komercijalne svrhe.

(2) Sadržaj programa ne smije biti urednički usmjeren samo na potrebe plasmana proizvoda.

(3) Program ne smije neprilično isticati proizvod, te za pojavljivanje proizvoda u programu mora postojati uredničko opravdanje.

Članak 3.

(1) Pružatelj koji ne poduzme mjere kojima se gledatelje obavještava o plasmanu proizvoda sukladno ovom Pravilniku bit će odgovoran za prikrivenu audiovizualnu komercijalu komunikaciju, koja zakonom nije dopuštena.

(2) Prikrivena audiovizualna komercijala komunikacija je predstavljanje robe, usluga, naziva, žiga ili djelatnosti proizvođača roba ili pružatelja usluga u programima u obliku riječi ili slika kada je namjera pružatelja medijskih usluga da takvo predstavljanje služi za oglašavanje i može zavarati javnost u vezi s njegovom prirodom.

Članak 4.

(1) Audiovizualni programi koji sadrže plasman proizvoda moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

– na njihov sadržaj i organizaciju u okviru rasporeda, u slučaju televizijskog emitiranja ili u okviru kataloga, u slučaju audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, ni u kojem se slučaju ne utječe na način kojim se utječe na odgovornost i uredničku neovisnost pružatelja medijskih usluga,

– ne smiju izravno poticati na kupnju ili najam roba ili usluga, osobito posebnim promotivnim upućivanjem na tu robu ili usluge,

– ne smiju neprilično isticati dotični proizvod,

– gledatelje se mora jasno obavijestiti o postojanju plasmana proizvoda na najavnoj i/ili odjavnoj špici te kada se audiovizualni program nastavi nakon stanke za oglašavanje, kako ne bi došlo do zbunjivanja gledatelja.

(2) Odredbe članka 4. stavka 1. primjenjuju se na odgovarajući način na radijski program, audiovizualne medijske usluge na zahtjev i videozapise koje je generirao korisnik.

Članak 5.

Audiovizualni i radijski programi koji sadrže plasman pro­izvoda ne smiju poticati na kupnju predmetnih proizvoda ili usluga nepriličnim isticanjem proizvoda. Nepriličnim isticanjem proizvoda smatra se:

– davanje informacija o akcijama, cijenama, popustima, mjestima gdje su proizvod ili usluge dostupni, prednostima proizvoda ili usluga u odnosu na druge konkurentske proizvode ili usluge, isticanje telefonskih brojeva ili aplikacija putem kojih se može ostvariti kupnja i drugi način posredovanja u prodaji,

– pretjerano često prikazivanje ili spominjanje u programu ili ako njihovo pojedinačno prikazivanje ili spominjanje pretjerano dugo traje ili su između njihovog pojavljivanja ili spominjanja vrlo kratki vremenski razmaci,

– prikazivanje ili spominjanje na način koji je pretjerano naglašen (npr. u studiju se bez razloga nalazi veliki broj primjeraka određene robe; roba i njena oznaka su bez opravdanog razloga prisutne na velikom broju predmeta, koji se prikazuju),

– pretjerano favoriziranje određenog kuta snimanja s očitom namjerom korištenja kadra koji favorizira vidljivost upravo proizvoda, usluge ili žiga i sl.,

– pretjerano pojavljivanje ili spominjanje na način koji je neprirodan ili koji nije u skladu s prirodnim tokom sadržaja (npr. ako je u scenografiji prisutna roba, iako za to ne postoje opravdani razlozi s obzirom na tijek radnje i prirodu sadržaja).

Članak 6.

Nije dopušten plasman proizvoda cigareta i drugih duhanskih proizvoda, kao i elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje, posebnih lijekova, liječenja i medicinskih proizvoda dostupnih samo na liječnički recept.

Članak 7.

Plasman proizvoda nije dopušten u vijestima i programima o tekućim događanjima, programima o potrošačkim pitanjima, vjerskom programu i dječjem programu.

Članak 8.

(1) Ako program sadrži plasman proizvoda, pružatelj medijske usluge televizije u slučaju televizijskog emitiranja ili program audiovizualne medijske usluge na zahtjev koji se emitira u okviru kataloga ili videozapis koji je generirao korisnik, treba prikazati posebnu grafičku oznaku »PP« koja se može koristiti na podlogama po izboru pružatelja medijskih usluga. Navedena grafička oznaka treba biti vidljivo prikazana prije najavne i/ili odjavne špice u posebnom vizualnom rješenju ili kao sastavni dio najavne i/ili odjavne špice. Oznaka veličinom mora biti takva da je gledatelju jasno da program sadrži plasman proizvoda. Uz isticanje oznake »PP«, obavijest treba sadržavati tekstualno upozorenje »Ovaj program sadrži plasman proizvoda.« na početku programa ili »Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.« na kraju programa. Nakon prekida programa obavijest u obliku animacije treba sadržavati puni tekst »Program sadrži plasman proizvoda.«

(2) Trajanje obavijesti određuje se na sljedeći način:

– ako se obavijest objavljuje samo na početku programa »Ovaj program sadrži plasman proizvoda.«, a ne objavljuje se i obavijest na kraju programa »Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.«, tada obavijest na početku programa traje pet (5) sekundi, ili

– ako se obavijest objavljuje i na početku programa »Ovaj program sadrži plasman proizvoda.«, i obavijest na kraju programa »Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.«, tada obavijest i na početku i na kraju programa traje po pet (5) sekundi, ili

– ako se obavijest »Ovaj je program sadržavao plasman pro­izvoda.« objavljuje samo na kraju programa, tada obavijest na kraju programa traje deset (10) sekundi.

– trajanje obavijesti »Program sadrži plasman proizvoda.« koja slijedi nakon stanke za oglašavanje traje deset (10) sekundi.

(3) U okviru medijske usluge radija, obavijest o plasmanu proizvoda treba se emitirati na njenom početku i/ili kraju, kao i neposredno nakon završetka bloka oglasnih poruka ili poruka radijske prodaje koji je emitiran u tijeku emisije, sljedećeg sadržaja: »Ovaj program sadrži plasman proizvoda.«, odnosno »Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.«

Članak 9.

Ako je pravna ili fizička osoba koja plasira proizvod u programu, ujedno i pokrovitelj programa, tada je nužno pridržavati se Pravilnika koji uređuje pokroviteljstvo i ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. listopada 2022.

Klasa: 612-12/22-01/0079
Urbroj: 567-06/07-22-04
Zagreb, 7. rujna 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.