Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovor u za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovor u za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1567

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 56/22.).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik

– dr. sc. Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, član

– dr. sc. Marko Primorac, ministar financija, član

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, član

– dr. sc. Mario Banožić, ministar obrane, član.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkoga odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Dražen Opalić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Sanda Šimić Petrinjak, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Stipe Župan, Ministarstvo financija

– Olga Plazibat Novosel, Ministarstvo pravosuđa i uprave

– Branko Hrg, Ministarstvo obrane.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/368

Urbroj: 50301-05/16-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.