Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1569

Na temelju članka 115. stavaka 5. i 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU TIJELA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom određuju se tijela i osobe ovlaštene za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

II.

Tijela i osobe ovlaštene za pokretanje postupka pred trgovačkim sudom za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača jesu:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

2. Ministarstvo financija

3. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

4. Ministarstvo zdravstva

5. Agencija za elektroničke medije

6. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

7. Udruga Potrošački centar

8. Udruga za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije

9. Udruga za zaštitu potrošača »Međimurski potrošač«

10. Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

11. Franak ‒ udruga za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga

12. Društvo potrošača Međimurja

13. Udruga za zaštitu prava potrošača »Splitski potrošač« ‒ Split

14. Razvojna organizacija zaštite potrošača

15. »Potrošač« – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske

16. Unija potrošača Hrvatske

17. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača.

III.

Tijela i osobe iz točke II. ove Odluke određuju se se i za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača pred nadležnim tijelom pojedine države članice Europske unije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/343

Urbroj: 50301-05/16-22-4

Zagreb,14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.