Odluka o dopuni Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o dopuni Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

HRVATSKA NARODNA BANKA

1593

Na temelju članka 15. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009. – Zakon o platnom prometu, 153/2009., 145/2010., 76/2013. i 52/2021.) i članka 42. stavka 3. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PLAĆANJU I NAPLATI U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA U ZEMLJI

Članak 1.

U točki IV. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Dopušteno je plaćanje i naplata između rezidenata u gotovom novcu eura u slučaju korištenja automata za igre na sreću.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 455-2642-090/09-22/BV

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.