Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1596

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 79/20 i 36/21), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2025., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja –
bez PDV-a
Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
1. 10.
– 31. 12. 2022.
2023.2024.2025.
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekciji2,2871 (0,3036)2,3592 (0,3131)2,4447 (0,3245)2,4477 (0,3249)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnje2,2871 (0,3036)2,3592 (0,3131)2,4447 (0,3245)2,4477 (0,3249)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina0,2287 (0,0304)0,2359 (0,0313)0,2444 (0,0324)0,2448 (0,0325)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP1,9440 (0,2580)2,0053 (0,2661)2,0780 (0,2758)2,0806 (0,2761)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekciji1,3312 (0,1767)1,3408 (0,1780)1,3956 (0,1852)1,3896 (0,1844)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj1,3312 (0,1767)1,3408 (0,1780)1,3956 (0,1852)1,3896 (0,1844)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)

II.

Iznosi tarifnih stavki za transport plina iz točke I. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Iznosi tarifnih stavki za transport plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 147/20).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/31
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.