Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1597

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 48/18), za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina, Veslačka 2 – 4, Zagreb, za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
1. 10.
– 31. 12. 2022.
2023.2024.2025.2026.
Tarifne stavke za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj raziniTSBUTarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta1.232.692 (163.606)1.261.419 (167.419)1.290.815 (171.321)1.320.897 (175.313)1.351.679 (179.399)HRK/SBU
(EUR/SBU)
Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj raziniTS,UTISTarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja0,9003 (0,1195)0,9212 (0,1223)0,9427 (0,1251)0,9647 (0,1280)0,9872 (0,1310)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TS,POVTarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja0,7202 (0,0956)0,7370 (0,0978)0,7542 (0,1001)0,7717 (0,1024)0,7897 (0,1048)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TS,RVTarifna stavka za stalni radni volumen0,0181 (0,0024)0,0185 (0,0025)0,0190 (0,0025)0,0194 (0,0026)0,0198 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Tarifna stavka za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj raziniTP,UTISTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja0,0074 (0,0010)0,0075 (0,0010)0,0077 (0,0010)0,0079 (0,0010)0,0081 (0,0011)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)
TP,POVTarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja0,0059 (0,0008)0,0060 (0,0008)0,0062 (0,0008)0,0063 (0,0008)0,0065 (0,0009)HRK/kWh/dan
(EUR/kWh/dan)

II.

Iznosi tarifnih stavki za skladištenje plina iz točke I. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Iznosi tarifnih stavki za skladištenje plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 36/22).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/30
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.