Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1604

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora distribucijskog sustava za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se u iznosu od 110,00 HRK/h (14,60 EUR/h) bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati

Cijena nestandardne usluge bez PDV-a
HRK

(EUR)

Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om

HRK
(EUR)

1.Izdavanje energetske suglasnosti za građevinu ili dio građevine s jednim obračunskim mjernim mjestom i priključnim kapacitetom: 
 
 
 
a.do 100 kWh/h[1]2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
b.od 101 do 400 kWh/h[1]4,00440,00 (58,40)550,00 (73,00)
c.od 401 do 4.000 kWh/h[1]11,001.210,00 (160,59)1.512,50 (200,74)
d.preko 4.000 kWh/h[1]14,001.540,00 (204,39)1.925,00 (255,49)
2.Izrada elaborata izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu[2]PIPIPI
3.Suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava
3,00330,00 (43,80)412,50 (54,75)
4.Nadzor nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava[2]PIPIPI
5.Obilježavanje trase plinovoda[3]PIPIPI
6.Ucrtavanje položaja elemenata distribucijskog sustava na podloge: 
 
 
 
a.u analognom obliku do A3, po izvatku[4]0,5055,00 (7,30)68,75 (9,12)
b.u analognom obliku A2 i većeg, po izvatku[4]2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
c.u digitalnom obliku, po kilometru plinovoda[4]0,5055,00 (7,30)68,75 (9,12)
7.Priključenje samostalne uporabne cjeline na postojeću plinsku instalaciju koja je u uporabi u građevini priključenoj na distribucijski sustav[3]PIPIPI
8.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme: 
 
 
 
a.plinomjer do G-6[5]1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
b.plinomjer od G-10 do G-25[5]2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
c.plinomjer od G-40 do G-65[5]6,00660,00 (87,60)825,00 (109,50)
d.plinomjer od G-100 do G-250[5]8,00880,00 (116,80)1.100,00 (146,00)
e.plinomjer od G-400 do G-650[5]10,001.100,00 (146,00)1.375,00 (182,49)
f.plinomjer od G-1000 do G-2500[5]16,001.760,00 (233,59)2.200,00 (291,99)
g.plinomjer G-4000 i više[5]20,002.200,00 (291,99)2.750,00 (364,99)
h.mehanički korektor[5]6,00660,00 (87,60)825,00 (109,50)
i.elektronski korektor[5]6,00660,00 (87,60)825,00 (109,50)
9.Montaža ili demontaža regulacijske, sigurnosne i druge opreme: 
 
 
 
a.regulator tlaka na niskotlačnom dijelu distribucijskog sustava (NT regulator tlaka) do DN25[5]0,5055,00 (7,30)68,75 (9,12)
b.regulator tlaka na srednjetlačnom dijelu distribucijskog sustava (ST regulator tlaka) do DN25[5]1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
c.plinski filter uz ST regulator tlaka do DN25[5]1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
d.ostala oprema nazivnog promjera do DN 25[5]0,2527,50 (3,65)34,38 (4,56)
e.ostala oprema nazivnog promjera DN 32 i više[3]PIPIPI
10.Montaža ili demontaža pretplatnog plinomjera do G-6[5]2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
11.Montaža ili demontaža plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija, uključujući i modul za daljinsko očitanje[3]PIPIPI
12.Izmještanje obračunskog mjernog mjesta: 
 
 
 
a.U slučaju neovlaštene potrošnje plina[3]PIPIPI
b.Na zahtjev krajnjeg kupca[3]PIPIPI
13.Izmještanje elemenata plinskog distribucijskog sustava[3]PIPIPI
14.Popravak elemenata distribucijskog sustava uslijed oštećenja ili otuđenja koje je pravna ili fizička osoba mogla spriječiti[3]PIPIPI
15.Stavljanje izvan funkcije plinskog priključka[3]PIPIPI
16.Obustava isporuke plina: 
 
 
 
a.Bez demontaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava
1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
b.S demontažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava[3]PIPIPI
c.Uporaba usluge fizičke zaštite
PIPIPI
17.Nastavak isporuke plina nakon otklanjanja uzroka ograničenja ili obustave isporuke za koju je odgovoran opskrbljivač plinom ili krajnji kupac:[6] 
 
 
a.Bez montaže plinomjera ili drugih zahvata na elementima distribucijskog sustava
PIPIPI
b.S montažom plinomjera ili drugim zahvatima na elementima distribucijskog sustava[3]PIPIPI
18.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev opskrbljivača plinom ili krajnjeg kupca[7]1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
19.Očitanje stanja plinomjera na posebni zahtjev 
 
 
 
19.1.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev krajnjeg kupca: 
 
 
 
a.fizičkim pristupom obračunskom mjernom mjestu-0,1011,00 (1,46)13,75 (1,82)
b.uporabom radio-modula za daljinsko očitanje-0,088,80 (1,17)11,00 (1,46)
c.daljinskim očitanjem s udaljene lokacije-0,055,50 (0,73)6,88 (0,91)
19.2.Jednokratno očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev opskrbljivača plinom[8]PIPIPI
19.3.Mjesečna naknada za svakodnevnu dostava elektroničkom poštom svih zabilježenih satnih očitanja s jednog obračunskog mjernog mjesta sukladno odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava-5,00550,00 (73,00)687,50 (91,25)
19.4.Mjesečna naknada za stalni pristup podacima o zabilježenim satnim očitanjima s jednog obračunskog mjernog mjesta u slučaju da operator distribucijskog sustava raspolaže odgovarajućom informacijskom platformom-1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
20.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[9]PIPIPI
21.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje 
 
 
 
21.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s: 
 
 
 
a.1 obračunskim mjernim mjestom
0,4044,00 (5,84)55,00 (7,30)
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta
0,5055,00 (7,30)68,75 (9,12)
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta
0,8088,00 (11,68)110,00 (14,60)
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta
1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta
1,40154,00 (20,44)192,50 (25,55)
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta
1,60176,00 (23,36)220,00 (29,20)
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta
2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta
3,00330,00 (43,80)412,50 (54,75)
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta
4,00440,00 (58,40)550,00 (73,00)
21.2.Ispitivanje nepropusnosti nemjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) za građevinu ili dio građevine s: 
 
 
 
a.1 obračunskim mjernim mjestom
0,5055,00 (7,30)68,75 (9,12)
b.2 do 4 obračunska mjerna mjesta
0,6066,00 (8,76)82,50 (10,95)
c.5 do 10 obračunskih mjernih mjesta
0,8088,00 (11,68)110,00 (14,60)
d.11 do 20 obračunskih mjernih mjesta
1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
e.21 do 30 obračunskih mjernih mjesta
1,50165,00 (21,90)206,25 (27,37)
f.31 do 50 obračunskih mjernih mjesta
2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
g.51 do 100 obračunskih mjernih mjesta
3,00330,00 (43,80)412,50 (54,75)
h.101 do 200 obračunskih mjernih mjesta
4,00440,00 (58,40)550,00 (73,00)
i.više od 200 obračunskih mjernih mjesta
6,00660,00 (87,60)825,00 (109,50)
21.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje)
0,6066,00 (8,76)82,50 (10,95)
21.4.Ispitivanje nepropusnosti mjerenog dijela novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje)
1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)
22.Provjera nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini javne namjene ili dijelu građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost 
 
 
 
22.1.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije (prethodno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
 
 
 
a.do 60 kWh/h[10]2,00220,00 (29,20)275,00 (36,50)
b.od 61 do 100 kWh/h[10]4,00440,00 (58,40)550,00 (73,00)
c.od 101 do 400 kWh/h[10]8,00880,00 (116,80)1.100,00 (146,00)
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]12,001.320,00 (175,19)1.650,00 (218,99)
e.preko 4.000 kWh/h[10]16,001.760,00 (233,59)2.200,00 (291,99)
22.2.Ispitivanje nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije pod plinom, punjenje instalacije plinom i izrada ispitnog izvještaja (glavno ispitivanje) građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
 
 
 
a.do 60 kWh/h[10]3,00330,00 (43,80)412,50 (54,75)
b.od 61 do 100 kWh/h[10]5,00550,00 (73,00)687,50 (91,25)
c.od 101 do 400 kWh/h[10]9,00990,00 (131,40)1.237,50 (164,24)
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]14,001.540,00 (204,39)1.925,00 (255,49)
e.preko 4.000 kWh/h[10]18,001.980,00 (262,79)2.475,00 (328,49)
22.3.Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeće instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ili na zahtjev korisnika građevine s priključnim kapacitetom obračunskog mjernog mjesta: 
 
 
 
a.do 60 kWh/h[10]4,00440,00 (58,40)550,00 (73,00)
b.od 61 do 100 kWh/h[10]7,00770,00 (102,20)962,50 (127,75)
c.od 101 do 400 kWh/h[10]12,001.320,00 (175,19)1.650,00 (218,99)
d.od 401 do 4.000 kWh/h[10]18,001.980,00 (262,79)2.475,00 (328,49)
e.preko 4.000 kWh/h[10]22,002.420,00 (321,19)3.025,00 (401,49)
23.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na rok od dvije godine
5,00550,00 (73,00)687,50 (91,25)
24.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje priključaka na distribucijski sustav na rok od dvije godine
5,00550,00 (73,00)687,50 (91,25)
25.Izdavanje ovlaštenja pravnoj ili fizičkoj osobi za izvođenje plinskih instalacija na rok od dvije godine
5,00550,00 (73,00)687,50 (91,25)
26.Pripremno-završno vrijeme
1,00110,00 (14,60)137,50 (18,25)


Značenje skraćenica:

NT niski tlak

ST srednji tlak

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav za slučaj građevine ili dijela građevine s 2 i više obračunskih mjernih mjesta na istom priključku određuje se za svako obračunsko mjerno mjesto prema formuli:

gdje je:

CESOMMcijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za pojedino obračunsko mjerno mjesto u građevini ili dijelu građevine,

CESOcijena nestandardne usluge izdavanja energetske suglasnosti za jedno obračunsko mjerno mjesto odgovarajućeg priključnog kapaciteta,

PCODSRRprosječna cijena radnog sata,

BROMMukupan broj obračunskih mjernih mjesta u građevini ili dijelu građevine.

(članak 11. stavak 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[2] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik – sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik – sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[3] Cijena nestandardne usluge sastoji se od troška rada, troška materijala i ostalih zavisnih stvarnih troškova.

− Trošak rada određuje se kao umnožak broja radnik-sati potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik – sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje nestandardne usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje nestandardne usluge.

− Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne troškove potrebno je specificirati).

Cijena nestandardne usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge, već se isti obračunava na temelju ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(članak 8. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[4] Ukoliko korisnik usluge zahtijeva više primjeraka istog izvatka u analognom obliku, svaki dodatni primjerak istog izvatka naplaćuje se 5,00 HRK (0,66 EUR) za format do uključivo A3 i 10,00 HRK (1,33 EUR) za format A2 i veći.

U slučaju izdavanja izvatka u digitalnom obliku svaki započeti kilometar računa se kao cijeli.

(članak 11. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[5] Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova od 5% (trošak materijala i ostale zavisne stvarne troškove potrebno je specificirati).

(članak 8. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[6] U slučaju da korisnik traži nastavak isporuke plina u roku kraćem od dva radna dana ili subotom, nedjeljom ili blagdanom, cijena usluge se povećava za 50%.

(članak 11. stavak 3. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[7] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj prigovora na kvalitetu plina samo u slučaju kada je prigovor podnositelja prigovora neutemeljen. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

(u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava)

[8] U slučaju da se na zahtjev opskrbljivača plinom istovremeno provodi očitanje više obračunskih mjernih mjesta kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, cijena usluge se smanjuje na sljedeći način:

– za očitanje više od 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 70 %,

– za očitanje više od 71 % do 90 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 65 %,

– za očitanje više od 51 % do 70 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 60 %,

– za očitanje više od 31% do 50 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 55 %,

– za očitanje više od 11 % do 30 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 50 %,

– za očitanje više od 6 % do 10 % ukupnog broja obračunskih mjernih mjesta – cijena se smanjuje za 40 %.

(članak 11. stavak 4. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[9] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik – sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik – sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za izvanredno ispitivanje samo u slučaju kada je zahtjev neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

[10] Cijena usluge odnosi se na do uključivo 3 trošila, za svaka sljedeća 3 trošila cijena se povećava za 5%.

(članak 11. stavak 5. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

III.

Prosječna cijena radnog sata iz točke I. ove Odluke i cijene nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava iz točke II. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 141/21).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/36
Urbroj: 371-04-22-10
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.