Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1605

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetske subjekte iz Priloga 1. i Priloga 2. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (»Narodne novine«, broj 32/22).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/32

Urbroj: 371-04-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD – PLIN d.o.o., Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0221 (0,0029)0,0496 (0,0066)0,3803 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0219 (0,0029)0,3801 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0197 (0,0026)0,3779 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0187 (0,0025)0,3769 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0164 (0,0022)0,3746 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0153 (0,0020)0,3735 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0147 (0,0020)0,3729 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0138 (0,0018)0,3720 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0132 (0,0018)0,3714 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0132 (0,0018)0,3714 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0110 (0,0015)0,3692 (0,0491)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0087 (0,0012)0,3669 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0287 (0,0038)0,0469 (0,0062)0,3842 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,3842 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0230 (0,0031)0,3785 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0215 (0,0029)0,3770 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0201 (0,0027)0,3756 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0187 (0,0025)0,3742 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0172 (0,0023)0,3727 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0158 (0,0021)0,3713 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0115 (0,0015)0,3670 (0,0487)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0086 (0,0011)0,3641 (0,0483)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0058 (0,0008)0,3613 (0,0480)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0029 (0,0004)0,3584 (0,0476)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 HRK (0,40 EUR) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0201 (0,0027)0,0569 (0,0076)0,3856 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0201 (0,0027)0,3856 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0160 (0,0021)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0160 (0,0021)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0160 (0,0021)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0160 (0,0021)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0160 (0,0021)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0141 (0,0019)0,3796 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0121 (0,0016)0,3776 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0121 (0,0016)0,3776 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0080 (0,0011)0,3735 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0080 (0,0011)0,3735 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0476 (0,0063)0,0555 (0,0074)0,4117 (0,0547)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0366 (0,0049)0,4007 (0,0533)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0366 (0,0049)0,4007 (0,0533)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0348 (0,0046)0,3989 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0329 (0,0044)0,3970 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0311 (0,0041)0,3952 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0293 (0,0039)0,3934 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0275 (0,0036)0,3916 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0256 (0,0034)0,3897 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0220 (0,0029)0,3861 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0183 (0,0024)0,3824 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0146 (0,0019)0,3787 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0394 (0,0052)0,0561 (0,0074)0,4041 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0328 (0,0044)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0296 (0,0039)0,3943 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0278 (0,0037)0,3925 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,3925 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0278 (0,0037)0,3925 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0196 (0,0026)0,3843 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0180 (0,0024)0,3827 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0132 (0,0018)0,3779 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0098 (0,0013)0,3745 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0066 (0,0009)0,3713 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0032 (0,0004)0,3679 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0360 (0,0048)0,0591 (0,0078)0,4037 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0278 (0,0037)0,3955 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0278 (0,0037)0,3955 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0264 (0,0035)0,3941 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0250 (0,0033)0,3927 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0236 (0,0031)0,3913 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0222 (0,0029)0,3899 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0208 (0,0028)0,3885 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0195 (0,0026)0,3872 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0167 (0,0022)0,3844 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0139 (0,0018)0,3816 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0111 (0,0015)0,3788 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0553 (0,0073)0,0551 (0,0073)0,4190 (0,0556)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0425 (0,0056)0,4062 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0425 (0,0056)0,4062 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0404 (0,0054)0,4041 (0,0537)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0383 (0,0051)0,4020 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0361 (0,0048)0,3998 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0341 (0,0045)0,3978 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0319 (0,0042)0,3956 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0297 (0,0039)0,3934 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0255 (0,0034)0,3892 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0213 (0,0028)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0170 (0,0023)0,3807 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0414 (0,0055)0,0572 (0,0076)0,4072 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0414 (0,0055)0,4072 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0331 (0,0044)0,3989 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0310 (0,0041)0,3968 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0289 (0,0038)0,3947 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0268 (0,0036)0,3926 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0248 (0,0033)0,3906 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0227 (0,0030)0,3885 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0166 (0,0022)0,3824 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0124 (0,0016)0,3782 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0083 (0,0011)0,3741 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0041 (0,0005)0,3699 (0,0491)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0869 (0,0115)0,0596 (0,0079)0,4551 (0,0604)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0869 (0,0115)0,4551 (0,0604)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0869 (0,0115)0,4551 (0,0604)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0825 (0,0109)0,4507 (0,0598)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0782 (0,0104)0,4464 (0,0593)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0738 (0,0098)0,4420 (0,0587)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0695 (0,0092)0,4377 (0,0581)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0651 (0,0086)0,4333 (0,0575)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0608 (0,0081)0,4290 (0,0570)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0521 (0,0069)0,4203 (0,0558)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0434 (0,0058)0,4116 (0,0547)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0348 (0,0046)0,4030 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0980 (0,0130)0,0642 (0,0085)0,4708 (0,0625)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0891 (0,0118)0,4619 (0,0613)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0891 (0,0118)0,4619 (0,0613)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0847 (0,0112)0,4575 (0,0607)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0802 (0,0106)0,4530 (0,0601)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0758 (0,0101)0,4486 (0,0596)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0713 (0,0095)0,4441 (0,0590)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0669 (0,0089)0,4397 (0,0584)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0623 (0,0083)0,4351 (0,0578)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0534 (0,0071)0,4262 (0,0566)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0446 (0,0059)0,4174 (0,0554)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0357 (0,0047)0,4085 (0,0542)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0586 (0,0078)0,0438 (0,0058)0,4110 (0,0546)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0451 (0,0060)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0451 (0,0060)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0428 (0,0057)0,3952 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0405 (0,0054)0,3929 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0383 (0,0051)0,3907 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0360 (0,0048)0,3884 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0338 (0,0045)0,3862 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0315 (0,0042)0,3839 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0270 (0,0036)0,3794 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0225 (0,0030)0,3749 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0180 (0,0024)0,3704 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0388 (0,0051)0,0469 (0,0062)0,3943 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0323 (0,0043)0,3878 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0307 (0,0041)0,3862 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0291 (0,0039)0,3846 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0275 (0,0036)0,3830 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0259 (0,0034)0,3814 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0259 (0,0034)0,3814 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0242 (0,0032)0,3797 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0226 (0,0030)0,3781 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0194 (0,0026)0,3749 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0162 (0,0022)0,3717 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0130 (0,0017)0,3685 (0,0489)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0463 (0,0061)0,0722 (0,0096)0,4271 (0,0567)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0356 (0,0047)0,4164 (0,0553)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0303 (0,0040)0,4111 (0,0546)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0285 (0,0038)0,4093 (0,0544)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0267 (0,0035)0,4075 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0250 (0,0033)0,4058 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0232 (0,0031)0,4040 (0,0537)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0214 (0,0028)0,4022 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0160 (0,0021)0,3968 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0124 (0,0016)0,3932 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0089 (0,0012)0,3897 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0053 (0,0007)0,3861 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM – PLIN d.o.o., Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0300 (0,0040)0,0438 (0,0058)0,3824 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0273 (0,0036)0,3797 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0268 (0,0036)0,3792 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0259 (0,0034)0,3783 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0246 (0,0033)0,3770 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0232 (0,0031)0,3756 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0218 (0,0029)0,3742 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0205 (0,0027)0,3729 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0191 (0,0025)0,3715 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,3688 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0137 (0,0018)0,3661 (0,0486)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0109 (0,0014)0,3633 (0,0482)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o., Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0296 (0,0039)0,0472 (0,0063)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0296 (0,0039)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0296 (0,0039)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0281 (0,0037)0,3839 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0266 (0,0035)0,3824 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0251 (0,0033)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0236 (0,0031)0,3794 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0222 (0,0029)0,3780 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0207 (0,0027)0,3765 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0177 (0,0023)0,3735 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0148 (0,0020)0,3706 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0118 (0,0016)0,3676 (0,0489)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MONTCOGIM – PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0459 (0,0061)0,0472 (0,0063)0,4017 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0382 (0,0051)0,3940 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0363 (0,0048)0,3921 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0344 (0,0046)0,3902 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0324 (0,0043)0,3882 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0305 (0,0040)0,3863 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0287 (0,0038)0,3845 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0268 (0,0036)0,3826 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0249 (0,0033)0,3807 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0229 (0,0030)0,3787 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0191 (0,0025)0,3749 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0153 (0,0020)0,3711 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0250 (0,0033)0,0506 (0,0067)0,3842 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0250 (0,0033)0,3842 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0250 (0,0033)0,3842 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0238 (0,0032)0,3830 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0225 (0,0030)0,3817 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0213 (0,0028)0,3805 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0200 (0,0027)0,3792 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0188 (0,0025)0,3780 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0176 (0,0023)0,3768 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0150 (0,0020)0,3742 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0125 (0,0017)0,3717 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0100 (0,0013)0,3692 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0330 (0,0044)0,0560 (0,0074)0,3976 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,3933 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0258 (0,0034)0,3904 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0243 (0,0032)0,3889 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0229 (0,0030)0,3875 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0215 (0,0029)0,3861 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0201 (0,0027)0,3847 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0201 (0,0027)0,3847 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0187 (0,0025)0,3833 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0158 (0,0021)0,3804 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0129 (0,0017)0,3775 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0072 (0,0010)0,3718 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0359 (0,0048)0,0506 (0,0067)0,3951 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,3879 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0287 (0,0038)0,3879 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,3865 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0259 (0,0034)0,3851 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0244 (0,0032)0,3836 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0230 (0,0031)0,3822 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0215 (0,0029)0,3807 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0201 (0,0027)0,3793 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0172 (0,0023)0,3764 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0144 (0,0019)0,3736 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0115 (0,0015)0,3707 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0612 (0,0081)0,0526 (0,0070)0,4224 (0,0561)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0470 (0,0062)0,4082 (0,0542)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0470 (0,0062)0,4082 (0,0542)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0447 (0,0059)0,4059 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0423 (0,0056)0,4035 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0400 (0,0053)0,4012 (0,0533)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0377 (0,0050)0,3989 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0353 (0,0047)0,3965 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0329 (0,0044)0,3941 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0282 (0,0037)0,3894 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0235 (0,0031)0,3847 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0188 (0,0025)0,3800 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0672 (0,0089)0,0506 (0,0067)0,4264 (0,0566)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0672 (0,0089)0,4264 (0,0566)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0639 (0,0085)0,4231 (0,0562)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0605 (0,0080)0,4197 (0,0557)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0605 (0,0080)0,4197 (0,0557)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0571 (0,0076)0,4163 (0,0553)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0538 (0,0071)0,4130 (0,0548)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0504 (0,0067)0,4096 (0,0544)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0471 (0,0063)0,4063 (0,0540)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0403 (0,0053)0,3995 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0336 (0,0045)0,3928 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0269 (0,0036)0,3861 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0526 (0,0070)0,0506 (0,0067)0,4118 (0,0547)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0458 (0,0061)0,4050 (0,0538)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0389 (0,0052)0,3981 (0,0529)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0380 (0,0050)0,3972 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0366 (0,0049)0,3958 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0343 (0,0046)0,3935 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0321 (0,0043)0,3913 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0297 (0,0039)0,3889 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0251 (0,0033)0,3843 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0206 (0,0027)0,3798 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0160 (0,0021)0,3752 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0114 (0,0015)0,3706 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP – PLIN d.o.o., Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0304 (0,0040)0,0635 (0,0084)0,4025 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0304 (0,0040)0,4025 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0304 (0,0040)0,4025 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,3994 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0273 (0,0036)0,3994 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,3979 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0243 (0,0032)0,3964 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0228 (0,0030)0,3949 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0213 (0,0028)0,3934 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0182 (0,0024)0,3903 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0152 (0,0020)0,3873 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0122 (0,0016)0,3843 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0396 (0,0053)0,0476 (0,0063)0,3958 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0396 (0,0053)0,3958 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0317 (0,0042)0,3879 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0297 (0,0039)0,3859 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,3840 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,3820 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0238 (0,0032)0,3800 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0218 (0,0029)0,3780 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0159 (0,0021)0,3721 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0119 (0,0016)0,3681 (0,0489)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0079 (0,0010)0,3641 (0,0483)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0040 (0,0005)0,3602 (0,0478)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP – PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0304 (0,0040)0,0507 (0,0067)0,3897 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0304 (0,0040)0,3897 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0304 (0,0040)0,3897 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0273 (0,0036)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,3851 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0243 (0,0032)0,3836 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0228 (0,0030)0,3821 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0213 (0,0028)0,3806 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0182 (0,0024)0,3775 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0152 (0,0020)0,3745 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0122 (0,0016)0,3715 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE – PLIN d.o.o., Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0547 (0,0073)0,0494 (0,0066)0,4127 (0,0549)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0547 (0,0073)0,4127 (0,0549)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0438 (0,0058)0,4018 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0410 (0,0054)0,3990 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0383 (0,0051)0,3963 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0356 (0,0047)0,3936 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0328 (0,0044)0,3908 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0301 (0,0040)0,3881 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0219 (0,0029)0,3799 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,3744 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0109 (0,0014)0,3689 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0055 (0,0007)0,3635 (0,0483)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0811 (0,0108)0,0536 (0,0071)0,4433 (0,0589)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0623 (0,0083)0,4245 (0,0564)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0592 (0,0079)0,4214 (0,0560)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0561 (0,0074)0,4183 (0,0555)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0530 (0,0070)0,4152 (0,0551)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0468 (0,0062)0,4090 (0,0543)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0374 (0,0050)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0374 (0,0050)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0343 (0,0046)0,3965 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0280 (0,0037)0,3902 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0218 (0,0029)0,3840 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0156 (0,0021)0,3778 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA, d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0979 (0,0130)0,0540 (0,0072)0,4605 (0,0612)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0890 (0,0118)0,4516 (0,0600)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0890 (0,0118)0,4516 (0,0600)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0846 (0,0112)0,4472 (0,0594)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0801 (0,0106)0,4427 (0,0588)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0757 (0,0100)0,4383 (0,0582)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0712 (0,0094)0,4338 (0,0576)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0668 (0,0089)0,4294 (0,0571)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0623 (0,0083)0,4249 (0,0565)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0534 (0,0071)0,4160 (0,0553)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0445 (0,0059)0,4071 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0356 (0,0047)0,3982 (0,0529)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0520 (0,0069)0,0539 (0,0072)0,4145 (0,0551)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0400 (0,0053)0,4025 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0392 (0,0052)0,4017 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0380 (0,0050)0,4005 (0,0532)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0360 (0,0048)0,3985 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0340 (0,0045)0,3965 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0320 (0,0042)0,3945 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0300 (0,0040)0,3925 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0200 (0,0027)0,3825 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0120 (0,0016)0,3745 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0100 (0,0013)0,3725 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0080 (0,0011)0,3705 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0349 (0,0046)0,0568 (0,0075)0,4003 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0349 (0,0046)0,4003 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0279 (0,0037)0,3933 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0261 (0,0035)0,3915 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0244 (0,0032)0,3898 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0227 (0,0030)0,3881 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0209 (0,0028)0,3863 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0192 (0,0025)0,3846 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0140 (0,0019)0,3794 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0105 (0,0014)0,3759 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0069 (0,0009)0,3723 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0035 (0,0005)0,3689 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
– za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje, te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0304 (0,0040)0,0568 (0,0075)0,3958 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0304 (0,0040)0,3958 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0304 (0,0040)0,3958 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,3927 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0273 (0,0036)0,3927 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,3912 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0243 (0,0032)0,3897 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0228 (0,0030)0,3882 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0213 (0,0028)0,3867 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0182 (0,0024)0,3836 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0152 (0,0020)0,3806 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0122 (0,0016)0,3776 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0264 (0,0035)0,0568 (0,0075)0,3918 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0264 (0,0035)0,3918 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0238 (0,0032)0,3892 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0238 (0,0032)0,3892 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0211 (0,0028)0,3865 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0211 (0,0028)0,3865 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0198 (0,0026)0,3852 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0198 (0,0026)0,3852 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0185 (0,0025)0,3839 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0159 (0,0021)0,3813 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0132 (0,0018)0,3786 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0105 (0,0014)0,3759 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o. Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA – PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022.Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0275 (0,0036)0,0476 (0,0063)0,3837 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0275 (0,0036)0,3837 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0220 (0,0029)0,3782 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0206 (0,0027)0,3768 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0193 (0,0026)0,3755 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0178 (0,0024)0,3740 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0165 (0,0022)0,3727 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0151 (0,0020)0,3713 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0110 (0,0015)0,3672 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0083 (0,0011)0,3645 (0,0484)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0055 (0,0007)0,3617 (0,0480)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0028 (0,0004)0,3590 (0,0477)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. listopada do 31. prosinca 2022.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

PRILOG 2.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD – PLIN d.o.o., Slavonski Brod

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0232 (0,0031)0,0496 (0,0066)0,3814 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0230 (0,0031)0,3812 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0207 (0,0027)0,3789 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0196 (0,0026)0,3778 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0172 (0,0023)0,3754 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0161 (0,0021)0,3743 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0154 (0,0020)0,3736 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0145 (0,0019)0,3727 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0138 (0,0018)0,3720 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0138 (0,0018)0,3720 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0115 (0,0015)0,3697 (0,0491)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0092 (0,0012)0,3674 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0308 (0,0041)0,0469 (0,0062)0,3863 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0308 (0,0041)0,3863 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0247 (0,0033)0,3802 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0232 (0,0031)0,3787 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0215 (0,0029)0,3770 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0200 (0,0027)0,3755 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0185 (0,0025)0,3740 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0169 (0,0022)0,3724 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0123 (0,0016)0,3678 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0093 (0,0012)0,3648 (0,0484)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0061 (0,0008)0,3616 (0,0480)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0031 (0,0004)0,3586 (0,0476)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN d.o.o., Čazma

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0193 (0,0026)0,0569 (0,0076)0,3848 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0193 (0,0026)0,3848 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0154 (0,0020)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0154 (0,0020)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0154 (0,0020)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0154 (0,0020)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0154 (0,0020)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0135 (0,0018)0,3790 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0115 (0,0015)0,3770 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0115 (0,0015)0,3770 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0077 (0,0010)0,3732 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0077 (0,0010)0,3732 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0501 (0,0066)0,0555 (0,0074)0,4142 (0,0550)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0386 (0,0051)0,4027 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0386 (0,0051)0,4027 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0367 (0,0049)0,4008 (0,0533)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0347 (0,0046)0,3988 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0328 (0,0044)0,3969 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0308 (0,0041)0,3949 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0289 (0,0038)0,3930 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0270 (0,0036)0,3911 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0232 (0,0031)0,3873 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0193 (0,0026)0,3834 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0154 (0,0020)0,3795 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0418 (0,0055)0,0561 (0,0074)0,4065 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0349 (0,0046)0,3996 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0314 (0,0042)0,3961 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0296 (0,0039)0,3943 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0296 (0,0039)0,3943 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0296 (0,0039)0,3943 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0209 (0,0028)0,3856 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0192 (0,0025)0,3839 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0140 (0,0019)0,3787 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0105 (0,0014)0,3752 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0069 (0,0009)0,3716 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0035 (0,0005)0,3682 (0,0489)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0387 (0,0051)0,0591 (0,0078)0,4064 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0298 (0,0040)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0298 (0,0040)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0283 (0,0038)0,3960 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0268 (0,0036)0,3945 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0253 (0,0034)0,3930 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0239 (0,0032)0,3916 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0223 (0,0030)0,3900 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0209 (0,0028)0,3886 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0179 (0,0024)0,3856 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0150 (0,0020)0,3827 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0119 (0,0016)0,3796 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0553 (0,0073)0,0551 (0,0073)0,4190 (0,0556)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0425 (0,0056)0,4062 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0425 (0,0056)0,4062 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0404 (0,0054)0,4041 (0,0537)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0383 (0,0051)0,4020 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0361 (0,0048)0,3998 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0341 (0,0045)0,3978 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0319 (0,0042)0,3956 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0297 (0,0039)0,3934 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0255 (0,0034)0,3892 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0213 (0,0028)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0170 (0,0023)0,3807 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0432 (0,0057)0,0572 (0,0076)0,4090 (0,0543)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0432 (0,0057)0,4090 (0,0543)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0345 (0,0046)0,4003 (0,0532)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0323 (0,0043)0,3981 (0,0529)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0302 (0,0040)0,3960 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0280 (0,0037)0,3938 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0259 (0,0034)0,3917 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0237 (0,0031)0,3895 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0173 (0,0023)0,3831 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0130 (0,0017)0,3788 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0086 (0,0011)0,3744 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0043 (0,0006)0,3701 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:EVN Croatia Plin d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0855 (0,0113)0,0596 (0,0079)0,4537 (0,0602)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0855 (0,0113)0,4537 (0,0602)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0855 (0,0113)0,4537 (0,0602)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0813 (0,0108)0,4495 (0,0597)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0769 (0,0102)0,4451 (0,0591)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0727 (0,0096)0,4409 (0,0585)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0684 (0,0091)0,4366 (0,0580)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0642 (0,0085)0,4324 (0,0574)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0598 (0,0079)0,4280 (0,0568)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0513 (0,0068)0,4195 (0,0557)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0428 (0,0057)0,4110 (0,0546)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0342 (0,0045)0,4024 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,1042 (0,0138)0,0642 (0,0085)0,4770 (0,0633)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0947 (0,0126)0,4675 (0,0621)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0947 (0,0126)0,4675 (0,0621)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0899 (0,0119)0,4627 (0,0614)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0852 (0,0113)0,4580 (0,0608)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0805 (0,0107)0,4533 (0,0602)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0758 (0,0101)0,4486 (0,0596)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0710 (0,0094)0,4438 (0,0589)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0663 (0,0088)0,4391 (0,0583)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0569 (0,0076)0,4297 (0,0571)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0474 (0,0063)0,4202 (0,0558)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0378 (0,0050)0,4106 (0,0545)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN d.o.o., Samobor

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0583 (0,0077)0,0438 (0,0058)0,4107 (0,0545)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0449 (0,0060)0,3973 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0449 (0,0060)0,3973 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0426 (0,0057)0,3950 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0404 (0,0054)0,3928 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0381 (0,0051)0,3905 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0359 (0,0048)0,3883 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0337 (0,0045)0,3861 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0314 (0,0042)0,3838 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0269 (0,0036)0,3793 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0224 (0,0030)0,3748 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0179 (0,0024)0,3703 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0406 (0,0054)0,0469 (0,0062)0,3961 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0339 (0,0045)0,3894 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0322 (0,0043)0,3877 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0305 (0,0040)0,3860 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0288 (0,0038)0,3843 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0271 (0,0036)0,3826 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0271 (0,0036)0,3826 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0254 (0,0034)0,3809 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0237 (0,0031)0,3792 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0204 (0,0027)0,3759 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0169 (0,0022)0,3724 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0135 (0,0018)0,3690 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0487 (0,0065)0,0722 (0,0096)0,4295 (0,0571)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0375 (0,0050)0,4183 (0,0556)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0319 (0,0042)0,4127 (0,0548)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0300 (0,0040)0,4108 (0,0546)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0281 (0,0037)0,4089 (0,0543)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0262 (0,0035)0,4070 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0243 (0,0032)0,4051 (0,0538)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0225 (0,0030)0,4033 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0168 (0,0022)0,3976 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0132 (0,0018)0,3940 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0094 (0,0012)0,3902 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0056 (0,0007)0,3864 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0310 (0,0041)0,0438 (0,0058)0,3834 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0282 (0,0037)0,3806 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0277 (0,0037)0,3801 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0268 (0,0036)0,3792 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0254 (0,0034)0,3778 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0240 (0,0032)0,3764 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0225 (0,0030)0,3749 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0212 (0,0028)0,3736 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0197 (0,0026)0,3721 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0169 (0,0022)0,3693 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0141 (0,0019)0,3665 (0,0487)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0113 (0,0015)0,3637 (0,0483)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina, d.o.o., Koprivnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0296 (0,0039)0,0472 (0,0063)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0296 (0,0039)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0296 (0,0039)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0282 (0,0037)0,3840 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0267 (0,0035)0,3825 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0252 (0,0033)0,3810 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0237 (0,0031)0,3795 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0223 (0,0030)0,3781 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0207 (0,0027)0,3765 (0,0500)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0177 (0,0023)0,3735 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0149 (0,0020)0,3707 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0119 (0,0016)0,3677 (0,0489)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MONTCOGIM – PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0475 (0,0063)0,0472 (0,0063)0,4033 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0396 (0,0053)0,3954 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0376 (0,0050)0,3934 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0356 (0,0047)0,3914 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0336 (0,0045)0,3894 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0316 (0,0042)0,3874 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0296 (0,0039)0,3854 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0277 (0,0037)0,3835 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0257 (0,0034)0,3815 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0237 (0,0031)0,3795 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0198 (0,0026)0,3756 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0159 (0,0021)0,3717 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0274 (0,0036)0,0506 (0,0067)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0274 (0,0036)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0274 (0,0036)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0260 (0,0035)0,3852 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0247 (0,0033)0,3839 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0232 (0,0031)0,3824 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0219 (0,0029)0,3811 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0205 (0,0027)0,3797 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0192 (0,0025)0,3784 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,3756 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0137 (0,0018)0,3729 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0110 (0,0015)0,3702 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN d.o.o., Garešnica

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0334 (0,0044)0,0560 (0,0074)0,3980 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0291 (0,0039)0,3937 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0262 (0,0035)0,3908 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0248 (0,0033)0,3894 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0232 (0,0031)0,3878 (0,0515)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0218 (0,0029)0,3864 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0204 (0,0027)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0204 (0,0027)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0189 (0,0025)0,3835 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0160 (0,0021)0,3806 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0131 (0,0017)0,3777 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0073 (0,0010)0,3719 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0350 (0,0046)0,0506 (0,0067)0,3942 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0280 (0,0037)0,3872 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0280 (0,0037)0,3872 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0266 (0,0035)0,3858 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0252 (0,0033)0,3844 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0238 (0,0032)0,3830 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0224 (0,0030)0,3816 (0,0507)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0210 (0,0028)0,3802 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0196 (0,0026)0,3788 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0168 (0,0022)0,3760 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0141 (0,0019)0,3733 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0112 (0,0015)0,3704 (0,0492)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM d.o.o., Pitomača

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0628 (0,0083)0,0526 (0,0070)0,4240 (0,0563)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0483 (0,0064)0,4095 (0,0544)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0483 (0,0064)0,4095 (0,0544)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0459 (0,0061)0,4071 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0434 (0,0058)0,4046 (0,0538)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0411 (0,0055)0,4023 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0387 (0,0051)0,3999 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0362 (0,0048)0,3974 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0338 (0,0045)0,3950 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0290 (0,0038)0,3902 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0241 (0,0032)0,3853 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0193 (0,0026)0,3805 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0689 (0,0091)0,0506 (0,0067)0,4281 (0,0568)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0689 (0,0091)0,4281 (0,0568)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0655 (0,0087)0,4247 (0,0564)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0621 (0,0082)0,4213 (0,0559)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0621 (0,0082)0,4213 (0,0559)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0586 (0,0078)0,4178 (0,0555)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0551 (0,0073)0,4143 (0,0550)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0517 (0,0069)0,4109 (0,0546)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0483 (0,0064)0,4075 (0,0541)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0414 (0,0055)0,4006 (0,0532)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0345 (0,0046)0,3937 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0276 (0,0037)0,3868 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0539 (0,0072)0,0506 (0,0067)0,4131 (0,0549)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0469 (0,0062)0,4061 (0,0539)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0398 (0,0053)0,3990 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0389 (0,0052)0,3981 (0,0529)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0375 (0,0050)0,3967 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0351 (0,0047)0,3943 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0328 (0,0044)0,3920 (0,0521)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0305 (0,0040)0,3897 (0,0517)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0258 (0,0034)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0211 (0,0028)0,3803 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0164 (0,0022)0,3756 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0117 (0,0016)0,3709 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP – PLIN d.o.o., Osijek

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0308 (0,0041)0,0635 (0,0084)0,4029 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0308 (0,0041)0,4029 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0308 (0,0041)0,4029 (0,0535)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0278 (0,0037)0,3999 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,3999 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0262 (0,0035)0,3983 (0,0529)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0247 (0,0033)0,3968 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0232 (0,0031)0,3953 (0,0525)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0215 (0,0029)0,3936 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0185 (0,0025)0,3906 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0154 (0,0020)0,3875 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0123 (0,0016)0,3844 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0434 (0,0058)0,0476 (0,0063)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0434 (0,0058)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0348 (0,0046)0,3910 (0,0519)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0326 (0,0043)0,3888 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0304 (0,0040)0,3866 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0282 (0,0037)0,3844 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0260 (0,0035)0,3822 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0239 (0,0032)0,3801 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0174 (0,0023)0,3736 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0131 (0,0017)0,3693 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0086 (0,0011)0,3648 (0,0484)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0043 (0,0006)0,3605 (0,0479)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP – PLIN d.o.o., Osijek (grad Krapina i općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj, Petrovsko, Novi Golubovec, Mihovljan, Bednja, Hum na Sutli, Krapinske Toplice)

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0308 (0,0041)0,0507 (0,0067)0,3901 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0308 (0,0041)0,3901 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0308 (0,0041)0,3901 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0278 (0,0037)0,3871 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,3871 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0262 (0,0035)0,3855 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0247 (0,0033)0,3840 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0232 (0,0031)0,3825 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0215 (0,0029)0,3808 (0,0506)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0185 (0,0025)0,3778 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0154 (0,0020)0,3747 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0123 (0,0016)0,3716 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE – PLIN d.o.o., Čakovec

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0546 (0,0072)0,0494 (0,0066)0,4126 (0,0548)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0546 (0,0072)0,4126 (0,0548)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0437 (0,0058)0,4017 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0410 (0,0054)0,3990 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0382 (0,0051)0,3962 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0355 (0,0047)0,3935 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0328 (0,0044)0,3908 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0300 (0,0040)0,3880 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0218 (0,0029)0,3798 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,3744 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0109 (0,0014)0,3689 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0055 (0,0007)0,3635 (0,0483)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0811 (0,0108)0,0536 (0,0071)0,4433 (0,0589)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0623 (0,0083)0,4245 (0,0564)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0592 (0,0079)0,4214 (0,0560)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0561 (0,0074)0,4183 (0,0555)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0530 (0,0070)0,4152 (0,0551)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0468 (0,0062)0,4090 (0,0543)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0374 (0,0050)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0374 (0,0050)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0343 (0,0046)0,3965 (0,0527)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0280 (0,0037)0,3902 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0218 (0,0029)0,3840 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0156 (0,0021)0,3778 (0,0502)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA, d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, d.o.o., Pula

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0987 (0,0131)0,0540 (0,0072)0,4613 (0,0613)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0897 (0,0119)0,4523 (0,0601)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0897 (0,0119)0,4523 (0,0601)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0852 (0,0113)0,4478 (0,0595)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0807 (0,0107)0,4433 (0,0589)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0763 (0,0101)0,4389 (0,0583)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0718 (0,0095)0,4344 (0,0577)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0673 (0,0089)0,4299 (0,0571)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0628 (0,0083)0,4254 (0,0565)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0539 (0,0072)0,4165 (0,0554)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0449 (0,0060)0,4075 (0,0542)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0359 (0,0048)0,3985 (0,0530)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0536 (0,0071)0,0539 (0,0072)0,4161 (0,0553)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0413 (0,0055)0,4038 (0,0537)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0405 (0,0054)0,4030 (0,0536)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0392 (0,0052)0,4017 (0,0534)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0371 (0,0049)0,3996 (0,0531)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0350 (0,0046)0,3975 (0,0528)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0330 (0,0044)0,3955 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0310 (0,0041)0,3935 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0206 (0,0027)0,3831 (0,0509)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0123 (0,0016)0,3748 (0,0498)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0104 (0,0014)0,3729 (0,0496)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0083 (0,0011)0,3708 (0,0493)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spinčića 80, 42000 Varaždin – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava TERMOPLIN d.d., Varaždin

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0355 (0,0047)0,0568 (0,0075)0,4009 (0,0532)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0355 (0,0047)0,4009 (0,0532)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0284 (0,0038)0,3938 (0,0523)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0267 (0,0035)0,3921 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0249 (0,0033)0,3903 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0231 (0,0031)0,3885 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0213 (0,0028)0,3867 (0,0513)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0196 (0,0026)0,3850 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0142 (0,0019)0,3796 (0,0504)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0106 (0,0014)0,3760 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0071 (0,0009)0,3725 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0035 (0,0005)0,3689 (0,0490)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za dio distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP – PLIN d.o.o., Osijek (gradovi Daruvar i Grubišno Polje, te općine Sirač, Končanica, Dežanovac)

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0308 (0,0041)0,0568 (0,0075)0,3962 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0308 (0,0041)0,3962 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0308 (0,0041)0,3962 (0,0526)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0278 (0,0037)0,3932 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,3932 (0,0522)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0262 (0,0035)0,3916 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0247 (0,0033)0,3901 (0,0518)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0232 (0,0031)0,3886 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0215 (0,0029)0,3869 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0185 (0,0025)0,3839 (0,0510)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0154 (0,0020)0,3808 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0123 (0,0016)0,3777 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0296 (0,0039)0,0568 (0,0075)0,3950 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0296 (0,0039)0,3950 (0,0524)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0266 (0,0035)0,3920 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0266 (0,0035)0,3920 (0,0520)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0236 (0,0031)0,3890 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0236 (0,0031)0,3890 (0,0516)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0222 (0,0029)0,3876 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0222 (0,0029)0,3876 (0,0514)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0207 (0,0027)0,3861 (0,0512)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0177 (0,0023)0,3831 (0,0508)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0148 (0,0020)0,3802 (0,0505)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0118 (0,0016)0,3772 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Energetski subjekt:Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA – PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifne stavkeOznaka
tarifne
stavke
Tarifni modelTROŠAK
NABAVE
PLINA
TROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts1TM1

0,3086

(0,0410)

0,0283 (0,0038)0,0476 (0,0063)0,3845 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0283 (0,0038)0,3845 (0,0511)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0226 (0,0030)0,3788 (0,0503)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0213 (0,0028)0,3775 (0,0501)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0198 (0,0026)0,3760 (0,0499)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0184 (0,0024)0,3746 (0,0497)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0169 (0,0022)0,3731 (0,0495)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0156 (0,0021)0,3718 (0,0494)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0114 (0,0015)0,3676 (0,0488)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0085 (0,0011)0,3647 (0,0484)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0057 (0,0008)0,3619 (0,0481)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0028 (0,0004)0,3590 (0,0477)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknada –
za razdoblje od
1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Ts2TM110,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM210,00
(1,33)
10,00
(1,33)
HRK
(EUR)
TM320,00
(2,65)
20,00
(2,65)
HRK
(EUR)
TM430,00
(3,98)
30,00
(3,98)
HRK
(EUR)
TM540,00
(5,31)
40,00
(5,31)
HRK
(EUR)
TM660,00
(7,96)
60,00
(7,96)
HRK
(EUR)
TM7100,00
(13,27)
100,00
(13,27)
HRK
(EUR)
TM8150,00
(19,91)
150,00
(19,91)
HRK
(EUR)
TM9200,00
(26,54)
200,00
(26,54)
HRK
(EUR)
TM10300,00
(39,82)
300,00
(39,82)
HRK
(EUR)
TM11400,00
(53,09)
400,00
(53,09)
HRK
(EUR)
TM12500,00
(66,36)
500,00
(66,36)
HRK
(EUR)

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.