Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1606

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte iz Priloga I. koji je sastavni dio ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 141/21 i 32/22).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/29
Urbroj: 371-04-22-4
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA ENERGETSKE SUBJEKTE

ZA TREĆE REGULACIJSKO RAZDOBLJE 1. LISTOPADA 2022. – 31. PROSINCA 2026.

Energetski subjekt:BROD – PLIN d.o.o.
Trg Pobjede 5, 35000 Slavonski Brod

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0221 (0,0029)0,0232 (0,0031)0,0241 (0,0032)0,0249 (0,0033)0,0257 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0219 (0,0029)0,0230 (0,0031)0,0238 (0,0032)0,0246 (0,0033)0,0254 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0197 (0,0026)0,0207 (0,0027)0,0214 (0,0028)0,0222 (0,0029)0,0229 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0187 (0,0025)0,0196 (0,0026)0,0202 (0,0027)0,0209 (0,0028)0,0216 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0164 (0,0022)0,0172 (0,0023)0,0178 (0,0024)0,0185 (0,0025)0,0191 (0,0025)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0153 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0167 (0,0022)0,0172 (0,0023)0,0177 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0147 (0,0020)0,0154 (0,0020)0,0159 (0,0021)0,0165 (0,0022)0,0170 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0138 (0,0018)0,0145 (0,0019)0,0150 (0,0020)0,0155 (0,0021)0,0160 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0132 (0,0018)0,0138 (0,0018)0,0142 (0,0019)0,0148 (0,0020)0,0152 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0132 (0,0018)0,0138 (0,0018)0,0142 (0,0019)0,0148 (0,0020)0,0152 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0110 (0,0015)0,0115 (0,0015)0,0119 (0,0016)0,0123 (0,0016)0,0127 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0087 (0,0012)0,0092 (0,0012)0,0096 (0,0013)0,0098 (0,0013)0,0102 (0,0014)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ČAPLIN d.o.o.
Sv. Andrije 14, 43240 Čazma

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0201 (0,0027)0,0193 (0,0026)0,0202 (0,0027)0,0207 (0,0027)0,0214 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0201 (0,0027)0,0193 (0,0026)0,0202 (0,0027)0,0207 (0,0027)0,0214 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0160 (0,0021)0,0154 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0166 (0,0022)0,0171 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0160 (0,0021)0,0154 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0166 (0,0022)0,0171 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0160 (0,0021)0,0154 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0166 (0,0022)0,0171 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0160 (0,0021)0,0154 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0166 (0,0022)0,0171 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0160 (0,0021)0,0154 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0166 (0,0022)0,0171 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0141 (0,0019)0,0135 (0,0018)0,0141 (0,0019)0,0145 (0,0019)0,0150 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0121 (0,0016)0,0115 (0,0015)0,0121 (0,0016)0,0124 (0,0016)0,0129 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0121 (0,0016)0,0115 (0,0015)0,0121 (0,0016)0,0124 (0,0016)0,0129 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0080 (0,0011)0,0077 (0,0010)0,0081 (0,0011)0,0083 (0,0011)0,0086 (0,0011)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0080 (0,0011)0,0077 (0,0010)0,0081 (0,0011)0,0083 (0,0011)0,0086 (0,0011)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0287 (0,0038)0,0308 (0,0041)0,0332 (0,0044)0,0356 (0,0047)0,0382 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,0308 (0,0041)0,0332 (0,0044)0,0356 (0,0047)0,0382 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0230 (0,0031)0,0247 (0,0033)0,0265 (0,0035)0,0285 (0,0038)0,0305 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0215 (0,0029)0,0232 (0,0031)0,0249 (0,0033)0,0267 (0,0035)0,0287 (0,0038)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0201 (0,0027)0,0215 (0,0029)0,0232 (0,0031)0,0250 (0,0033)0,0268 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0187 (0,0025)0,0200 (0,0027)0,0215 (0,0029)0,0232 (0,0031)0,0249 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0172 (0,0023)0,0185 (0,0025)0,0199 (0,0026)0,0214 (0,0028)0,0229 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0158 (0,0021)0,0169 (0,0022)0,0182 (0,0024)0,0196 (0,0026)0,0210 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0115 (0,0015)0,0123 (0,0016)0,0132 (0,0018)0,0142 (0,0019)0,0153 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0086 (0,0011)0,0093 (0,0012)0,0099 (0,0013)0,0107 (0,0014)0,0114 (0,0015)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0058 (0,0008)0,0061 (0,0008)0,0067 (0,0009)0,0071 (0,0009)0,0077 (0,0010)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0029 (0,0004)0,0031 (0,0004)0,0033 (0,0004)0,0036 (0,0005)0,0038 (0,0005)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0980 (0,0130)0,1042 (0,0138)0,1068 (0,0142)0,1094 (0,0145)0,1121 (0,0149)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0891 (0,0118)0,0947 (0,0126)0,0970 (0,0129)0,0995 (0,0132)0,1019 (0,0135)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0891 (0,0118)0,0947 (0,0126)0,0970 (0,0129)0,0995 (0,0132)0,1019 (0,0135)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0847 (0,0112)0,0899 (0,0119)0,0922 (0,0122)0,0945 (0,0125)0,0968 (0,0128)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0802 (0,0106)0,0852 (0,0113)0,0873 (0,0116)0,0896 (0,0119)0,0917 (0,0122)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0758 (0,0101)0,0805 (0,0107)0,0824 (0,0109)0,0845 (0,0112)0,0866 (0,0115)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0713 (0,0095)0,0758 (0,0101)0,0777 (0,0103)0,0796 (0,0106)0,0815 (0,0108)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0669 (0,0089)0,0710 (0,0094)0,0728 (0,0097)0,0746 (0,0099)0,0764 (0,0101)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0623 (0,0083)0,0663 (0,0088)0,0679 (0,0090)0,0696 (0,0092)0,0714 (0,0095)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0534 (0,0071)0,0569 (0,0076)0,0582 (0,0077)0,0596 (0,0079)0,0612 (0,0081)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0446 (0,0059)0,0474 (0,0063)0,0486 (0,0065)0,0497 (0,0066)0,0510 (0,0068)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0357 (0,0047)0,0378 (0,0050)0,0388 (0,0051)0,0398 (0,0053)0,0407 (0,0054)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0586 (0,0078)0,0583 (0,0077)0,0582 (0,0077)0,0581 (0,0077)0,0580 (0,0077)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0451 (0,0060)0,0449 (0,0060)0,0448 (0,0059)0,0447 (0,0059)0,0446 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0451 (0,0060)0,0449 (0,0060)0,0448 (0,0059)0,0447 (0,0059)0,0446 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0428 (0,0057)0,0426 (0,0057)0,0425 (0,0056)0,0424 (0,0056)0,0423 (0,0056)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0405 (0,0054)0,0404 (0,0054)0,0403 (0,0053)0,0402 (0,0053)0,0402 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0383 (0,0051)0,0381 (0,0051)0,0380 (0,0050)0,0380 (0,0050)0,0379 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0360 (0,0048)0,0359 (0,0048)0,0359 (0,0048)0,0358 (0,0048)0,0357 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0338 (0,0045)0,0337 (0,0045)0,0336 (0,0045)0,0335 (0,0044)0,0334 (0,0044)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0315 (0,0042)0,0314 (0,0042)0,0314 (0,0042)0,0313 (0,0042)0,0313 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0270 (0,0036)0,0269 (0,0036)0,0268 (0,0036)0,0268 (0,0036)0,0268 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0225 (0,0030)0,0224 (0,0030)0,0224 (0,0030)0,0223 (0,0030)0,0223 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0180 (0,0024)0,0179 (0,0024)0,0179 (0,0024)0,0178 (0,0024)0,0178 (0,0024)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0869 (0,0115)0,0855 (0,0113)0,0848 (0,0113)0,0869 (0,0115)0,0867 (0,0115)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0869 (0,0115)0,0855 (0,0113)0,0848 (0,0113)0,0869 (0,0115)0,0867 (0,0115)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0869 (0,0115)0,0855 (0,0113)0,0848 (0,0113)0,0869 (0,0115)0,0867 (0,0115)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0825 (0,0109)0,0813 (0,0108)0,0805 (0,0107)0,0826 (0,0110)0,0824 (0,0109)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0782 (0,0104)0,0769 (0,0102)0,0763 (0,0101)0,0783 (0,0104)0,0780 (0,0104)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0738 (0,0098)0,0727 (0,0096)0,0721 (0,0096)0,0739 (0,0098)0,0737 (0,0098)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0695 (0,0092)0,0684 (0,0091)0,0678 (0,0090)0,0696 (0,0092)0,0694 (0,0092)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0651 (0,0086)0,0642 (0,0085)0,0636 (0,0084)0,0652 (0,0087)0,0651 (0,0086)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0608 (0,0081)0,0598 (0,0079)0,0594 (0,0079)0,0609 (0,0081)0,0606 (0,0080)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0521 (0,0069)0,0513 (0,0068)0,0509 (0,0068)0,0522 (0,0069)0,0520 (0,0069)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0434 (0,0058)0,0428 (0,0057)0,0424 (0,0056)0,0435 (0,0058)0,0433 (0,0057)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0348 (0,0046)0,0342 (0,0045)0,0339 (0,0045)0,0348 (0,0046)0,0347 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o.
Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0388 (0,0051)0,0406 (0,0054)0,0425 (0,0056)0,0444 (0,0059)0,0464 (0,0062)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0323 (0,0043)0,0339 (0,0045)0,0354 (0,0047)0,0370 (0,0049)0,0387 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0307 (0,0041)0,0322 (0,0043)0,0336 (0,0045)0,0351 (0,0047)0,0368 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0291 (0,0039)0,0305 (0,0040)0,0319 (0,0042)0,0333 (0,0044)0,0348 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0275 (0,0036)0,0288 (0,0038)0,0301 (0,0040)0,0314 (0,0042)0,0329 (0,0044)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0259 (0,0034)0,0271 (0,0036)0,0283 (0,0038)0,0296 (0,0039)0,0309 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0259 (0,0034)0,0271 (0,0036)0,0283 (0,0038)0,0296 (0,0039)0,0309 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0242 (0,0032)0,0254 (0,0034)0,0266 (0,0035)0,0278 (0,0037)0,0290 (0,0038)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0226 (0,0030)0,0237 (0,0031)0,0248 (0,0033)0,0259 (0,0034)0,0270 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0194 (0,0026)0,0204 (0,0027)0,0213 (0,0028)0,0223 (0,0030)0,0232 (0,0031)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0162 (0,0022)0,0169 (0,0022)0,0177 (0,0023)0,0186 (0,0025)0,0194 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0130 (0,0017)0,0135 (0,0018)0,0141 (0,0019)0,0148 (0,0020)0,0155 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0463 (0,0061)0,0487 (0,0065)0,0512 (0,0068)0,0538 (0,0071)0,0565 (0,0075)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0356 (0,0047)0,0375 (0,0050)0,0394 (0,0052)0,0414 (0,0055)0,0434 (0,0058)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0303 (0,0040)0,0319 (0,0042)0,0334 (0,0044)0,0351 (0,0047)0,0369 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0285 (0,0038)0,0300 (0,0040)0,0315 (0,0042)0,0331 (0,0044)0,0348 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0267 (0,0035)0,0281 (0,0037)0,0296 (0,0039)0,0310 (0,0041)0,0326 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0250 (0,0033)0,0262 (0,0035)0,0276 (0,0037)0,0289 (0,0038)0,0304 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0232 (0,0031)0,0243 (0,0032)0,0256 (0,0034)0,0268 (0,0036)0,0282 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0214 (0,0028)0,0225 (0,0030)0,0236 (0,0031)0,0248 (0,0033)0,0260 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0160 (0,0021)0,0168 (0,0022)0,0177 (0,0023)0,0187 (0,0025)0,0196 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0124 (0,0016)0,0132 (0,0018)0,0138 (0,0018)0,0145 (0,0019)0,0152 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0089 (0,0012)0,0094 (0,0012)0,0098 (0,0013)0,0104 (0,0014)0,0109 (0,0014)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0053 (0,0007)0,0056 (0,0007)0,0059 (0,0008)0,0062 (0,0008)0,0065 (0,0009)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:HEP – PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0304 (0,0040)0,0308 (0,0041)0,0314 (0,0042)0,0319 (0,0042)0,0324 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0304 (0,0040)0,0308 (0,0041)0,0314 (0,0042)0,0319 (0,0042)0,0324 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0304 (0,0040)0,0308 (0,0041)0,0314 (0,0042)0,0319 (0,0042)0,0324 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,0278 (0,0037)0,0282 (0,0037)0,0287 (0,0038)0,0292 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0273 (0,0036)0,0278 (0,0037)0,0282 (0,0037)0,0287 (0,0038)0,0292 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,0262 (0,0035)0,0267 (0,0035)0,0271 (0,0036)0,0276 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0243 (0,0032)0,0247 (0,0033)0,0250 (0,0033)0,0255 (0,0034)0,0259 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0228 (0,0030)0,0232 (0,0031)0,0235 (0,0031)0,0240 (0,0032)0,0243 (0,0032)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0213 (0,0028)0,0215 (0,0029)0,0220 (0,0029)0,0223 (0,0030)0,0227 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0182 (0,0024)0,0185 (0,0025)0,0188 (0,0025)0,0191 (0,0025)0,0195 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0152 (0,0020)0,0154 (0,0020)0,0157 (0,0021)0,0159 (0,0021)0,0162 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0122 (0,0016)0,0123 (0,0016)0,0125 (0,0017)0,0128 (0,0017)0,0130 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:HUMPLIN d.o.o.
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0476 (0,0063)0,0501 (0,0066)0,0530 (0,0070)0,0559 (0,0074)0,0588 (0,0078)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0366 (0,0049)0,0386 (0,0051)0,0407 (0,0054)0,0430 (0,0057)0,0452 (0,0060)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0366 (0,0049)0,0386 (0,0051)0,0407 (0,0054)0,0430 (0,0057)0,0452 (0,0060)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0348 (0,0046)0,0367 (0,0049)0,0387 (0,0051)0,0408 (0,0054)0,0430 (0,0057)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0329 (0,0044)0,0347 (0,0046)0,0367 (0,0049)0,0387 (0,0051)0,0407 (0,0054)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0311 (0,0041)0,0328 (0,0044)0,0346 (0,0046)0,0365 (0,0048)0,0385 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0293 (0,0039)0,0308 (0,0041)0,0326 (0,0043)0,0344 (0,0046)0,0362 (0,0048)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0275 (0,0036)0,0289 (0,0038)0,0305 (0,0040)0,0323 (0,0043)0,0340 (0,0045)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0256 (0,0034)0,0270 (0,0036)0,0285 (0,0038)0,0301 (0,0040)0,0316 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0220 (0,0029)0,0232 (0,0031)0,0244 (0,0032)0,0258 (0,0034)0,0271 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0183 (0,0024)0,0193 (0,0026)0,0204 (0,0027)0,0215 (0,0029)0,0226 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0146 (0,0019)0,0154 (0,0020)0,0163 (0,0022)0,0172 (0,0023)0,0181 (0,0024)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:IVAPLIN d.o.o.
Ulica Krešimira IV. 10, 10310 Ivanić-Grad

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0396 (0,0053)0,0434 (0,0058)0,0465 (0,0062)0,0505 (0,0067)0,0537 (0,0071)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0396 (0,0053)0,0434 (0,0058)0,0465 (0,0062)0,0505 (0,0067)0,0537 (0,0071)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0317 (0,0042)0,0348 (0,0046)0,0372 (0,0049)0,0404 (0,0054)0,0430 (0,0057)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0297 (0,0039)0,0326 (0,0043)0,0349 (0,0046)0,0378 (0,0050)0,0403 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,0304 (0,0040)0,0325 (0,0043)0,0353 (0,0047)0,0376 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0258 (0,0034)0,0282 (0,0037)0,0302 (0,0040)0,0328 (0,0044)0,0349 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0238 (0,0032)0,0260 (0,0035)0,0279 (0,0037)0,0303 (0,0040)0,0323 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0218 (0,0029)0,0239 (0,0032)0,0256 (0,0034)0,0278 (0,0037)0,0296 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0159 (0,0021)0,0174 (0,0023)0,0186 (0,0025)0,0202 (0,0027)0,0214 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0119 (0,0016)0,0131 (0,0017)0,0140 (0,0019)0,0151 (0,0020)0,0161 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0079 (0,0010)0,0086 (0,0011)0,0093 (0,0012)0,0101 (0,0013)0,0107 (0,0014)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0040 (0,0005)0,0043 (0,0006)0,0047 (0,0006)0,0050 (0,0007)0,0054 (0,0007)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:IVKOM – PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 96/b, 42240 Ivanec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0300 (0,0040)0,0310 (0,0041)0,0321 (0,0043)0,0332 (0,0044)0,0344 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0273 (0,0036)0,0282 (0,0037)0,0292 (0,0039)0,0302 (0,0040)0,0313 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0268 (0,0036)0,0277 (0,0037)0,0287 (0,0038)0,0296 (0,0039)0,0306 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0259 (0,0034)0,0268 (0,0036)0,0278 (0,0037)0,0287 (0,0038)0,0297 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0246 (0,0033)0,0254 (0,0034)0,0263 (0,0035)0,0272 (0,0036)0,0281 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0232 (0,0031)0,0240 (0,0032)0,0248 (0,0033)0,0257 (0,0034)0,0266 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0218 (0,0029)0,0225 (0,0030)0,0233 (0,0031)0,0241 (0,0032)0,0250 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0205 (0,0027)0,0212 (0,0028)0,0219 (0,0029)0,0226 (0,0030)0,0234 (0,0031)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0191 (0,0025)0,0197 (0,0026)0,0205 (0,0027)0,0212 (0,0028)0,0219 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,0169 (0,0022)0,0175 (0,0023)0,0181 (0,0024)0,0187 (0,0025)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0137 (0,0018)0,0141 (0,0019)0,0146 (0,0019)0,0151 (0,0020)0,0157 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0109 (0,0014)0,0113 (0,0015)0,0117 (0,0016)0,0121 (0,0016)0,0125 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:KOMUNALIJE – PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0394 (0,0052)0,0418 (0,0055)0,0440 (0,0058)0,0467 (0,0062)0,0496 (0,0066)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0328 (0,0044)0,0349 (0,0046)0,0367 (0,0049)0,0389 (0,0052)0,0413 (0,0055)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0296 (0,0039)0,0314 (0,0042)0,0330 (0,0044)0,0350 (0,0046)0,0371 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0278 (0,0037)0,0296 (0,0039)0,0312 (0,0041)0,0331 (0,0044)0,0350 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0278 (0,0037)0,0296 (0,0039)0,0312 (0,0041)0,0331 (0,0044)0,0350 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0278 (0,0037)0,0296 (0,0039)0,0312 (0,0041)0,0331 (0,0044)0,0350 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0196 (0,0026)0,0209 (0,0028)0,0220 (0,0029)0,0233 (0,0031)0,0248 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0180 (0,0024)0,0192 (0,0025)0,0202 (0,0027)0,0214 (0,0028)0,0227 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0132 (0,0018)0,0140 (0,0019)0,0147 (0,0020)0,0156 (0,0021)0,0165 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0098 (0,0013)0,0105 (0,0014)0,0110 (0,0015)0,0117 (0,0016)0,0123 (0,0016)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0066 (0,0009)0,0069 (0,0009)0,0073 (0,0010)0,0077 (0,0010)0,0083 (0,0011)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0032 (0,0004)0,0035 (0,0005)0,0037 (0,0005)0,0039 (0,0005)0,0041 (0,0005)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:KOPRIVNICA PLIN – distribucija plina d.o.o.
Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0296 (0,0039)0,0296 (0,0039)0,0298 (0,0040)0,0299 (0,0040)0,0300 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0296 (0,0039)0,0296 (0,0039)0,0298 (0,0040)0,0299 (0,0040)0,0300 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0296 (0,0039)0,0296 (0,0039)0,0298 (0,0040)0,0299 (0,0040)0,0300 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0281 (0,0037)0,0282 (0,0037)0,0283 (0,0038)0,0284 (0,0038)0,0285 (0,0038)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0266 (0,0035)0,0267 (0,0035)0,0268 (0,0036)0,0269 (0,0036)0,0270 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0251 (0,0033)0,0252 (0,0033)0,0253 (0,0034)0,0254 (0,0034)0,0255 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0236 (0,0031)0,0237 (0,0031)0,0239 (0,0032)0,0240 (0,0032)0,0240 (0,0032)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0222 (0,0029)0,0223 (0,0030)0,0223 (0,0030)0,0224 (0,0030)0,0225 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0207 (0,0027)0,0207 (0,0027)0,0209 (0,0028)0,0209 (0,0028)0,0210 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0177 (0,0023)0,0177 (0,0023)0,0179 (0,0024)0,0179 (0,0024)0,0180 (0,0024)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0148 (0,0020)0,0149 (0,0020)0,0150 (0,0020)0,0150 (0,0020)0,0150 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0118 (0,0016)0,0119 (0,0016)0,0119 (0,0016)0,0120 (0,0016)0,0120 (0,0016)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
Obrtnička 4, 40000 Čakovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0547 (0,0073)0,0546 (0,0072)0,0546 (0,0072)0,0545 (0,0072)0,0544 (0,0072)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0547 (0,0073)0,0546 (0,0072)0,0546 (0,0072)0,0545 (0,0072)0,0544 (0,0072)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0438 (0,0058)0,0437 (0,0058)0,0437 (0,0058)0,0436 (0,0058)0,0435 (0,0058)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0410 (0,0054)0,0410 (0,0054)0,0410 (0,0054)0,0409 (0,0054)0,0408 (0,0054)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0383 (0,0051)0,0382 (0,0051)0,0382 (0,0051)0,0382 (0,0051)0,0381 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0356 (0,0047)0,0355 (0,0047)0,0355 (0,0047)0,0354 (0,0047)0,0354 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0328 (0,0044)0,0328 (0,0044)0,0328 (0,0044)0,0327 (0,0043)0,0326 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0301 (0,0040)0,0300 (0,0040)0,0300 (0,0040)0,0300 (0,0040)0,0299 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0219 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0164 (0,0022)0,0164 (0,0022)0,0164 (0,0022)0,0164 (0,0022)0,0163 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0109 (0,0014)0,0109 (0,0014)0,0109 (0,0014)0,0109 (0,0014)0,0109 (0,0014)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0055 (0,0007)0,0055 (0,0007)0,0055 (0,0007)0,0055 (0,0007)0,0054 (0,0007)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starčevića 3A, 10431 Sveta Nedelja

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0459 (0,0061)0,0475 (0,0063)0,0504 (0,0067)0,0523 (0,0069)0,0529 (0,0070)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0382 (0,0051)0,0396 (0,0053)0,0420 (0,0056)0,0435 (0,0058)0,0441 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0363 (0,0048)0,0376 (0,0050)0,0399 (0,0053)0,0414 (0,0055)0,0419 (0,0056)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0344 (0,0046)0,0356 (0,0047)0,0378 (0,0050)0,0392 (0,0052)0,0396 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0324 (0,0043)0,0336 (0,0045)0,0357 (0,0047)0,0370 (0,0049)0,0375 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0305 (0,0040)0,0316 (0,0042)0,0336 (0,0045)0,0348 (0,0046)0,0352 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0287 (0,0038)0,0296 (0,0039)0,0315 (0,0042)0,0326 (0,0043)0,0331 (0,0044)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0268 (0,0036)0,0277 (0,0037)0,0294 (0,0039)0,0305 (0,0040)0,0308 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0249 (0,0033)0,0257 (0,0034)0,0273 (0,0036)0,0283 (0,0038)0,0287 (0,0038)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0229 (0,0030)0,0237 (0,0031)0,0252 (0,0033)0,0261 (0,0035)0,0264 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0191 (0,0025)0,0198 (0,0026)0,0210 (0,0028)0,0218 (0,0029)0,0221 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0153 (0,0020)0,0159 (0,0021)0,0168 (0,0022)0,0174 (0,0023)0,0177 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0250 (0,0033)0,0274 (0,0036)0,0298 (0,0040)0,0324 (0,0043)0,0352 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0250 (0,0033)0,0274 (0,0036)0,0298 (0,0040)0,0324 (0,0043)0,0352 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0250 (0,0033)0,0274 (0,0036)0,0298 (0,0040)0,0324 (0,0043)0,0352 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0238 (0,0032)0,0260 (0,0035)0,0283 (0,0038)0,0308 (0,0041)0,0334 (0,0044)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0225 (0,0030)0,0247 (0,0033)0,0268 (0,0036)0,0292 (0,0039)0,0317 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0213 (0,0028)0,0232 (0,0031)0,0253 (0,0034)0,0276 (0,0037)0,0299 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0200 (0,0027)0,0219 (0,0029)0,0239 (0,0032)0,0259 (0,0034)0,0282 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0188 (0,0025)0,0205 (0,0027)0,0223 (0,0030)0,0243 (0,0032)0,0264 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0176 (0,0023)0,0192 (0,0025)0,0209 (0,0028)0,0227 (0,0030)0,0247 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0150 (0,0020)0,0164 (0,0022)0,0179 (0,0024)0,0195 (0,0026)0,0212 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0125 (0,0017)0,0137 (0,0018)0,0150 (0,0020)0,0162 (0,0022)0,0177 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0100 (0,0013)0,0110 (0,0015)0,0119 (0,0016)0,0130 (0,0017)0,0141 (0,0019)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PAKRAC – PLIN d.o.o.
Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0360 (0,0048)0,0387 (0,0051)0,0418 (0,0055)0,0449 (0,0060)0,0481 (0,0064)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0278 (0,0037)0,0298 (0,0040)0,0322 (0,0043)0,0345 (0,0046)0,0370 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0278 (0,0037)0,0298 (0,0040)0,0322 (0,0043)0,0345 (0,0046)0,0370 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0264 (0,0035)0,0283 (0,0038)0,0305 (0,0040)0,0328 (0,0044)0,0351 (0,0047)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0250 (0,0033)0,0268 (0,0036)0,0289 (0,0038)0,0311 (0,0041)0,0333 (0,0044)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0236 (0,0031)0,0253 (0,0034)0,0273 (0,0036)0,0294 (0,0039)0,0314 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0222 (0,0029)0,0239 (0,0032)0,0258 (0,0034)0,0276 (0,0037)0,0296 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0208 (0,0028)0,0223 (0,0030)0,0241 (0,0032)0,0259 (0,0034)0,0278 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0195 (0,0026)0,0209 (0,0028)0,0225 (0,0030)0,0241 (0,0032)0,0259 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0167 (0,0022)0,0179 (0,0024)0,0193 (0,0026)0,0207 (0,0027)0,0223 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0139 (0,0018)0,0150 (0,0020)0,0161 (0,0021)0,0173 (0,0023)0,0186 (0,0025)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0111 (0,0015)0,0119 (0,0016)0,0129 (0,0017)0,0138 (0,0018)0,0148 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PAPUK PLIN d.o.o.
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0553 (0,0073)0,0553 (0,0073)0,0551 (0,0073)0,0551 (0,0073)0,0551 (0,0073)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0425 (0,0056)0,0425 (0,0056)0,0424 (0,0056)0,0424 (0,0056)0,0424 (0,0056)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0425 (0,0056)0,0425 (0,0056)0,0424 (0,0056)0,0424 (0,0056)0,0424 (0,0056)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0404 (0,0054)0,0404 (0,0054)0,0403 (0,0053)0,0403 (0,0053)0,0403 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0383 (0,0051)0,0383 (0,0051)0,0382 (0,0051)0,0382 (0,0051)0,0382 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0361 (0,0048)0,0361 (0,0048)0,0360 (0,0048)0,0360 (0,0048)0,0360 (0,0048)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0341 (0,0045)0,0341 (0,0045)0,0340 (0,0045)0,0340 (0,0045)0,0340 (0,0045)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0319 (0,0042)0,0319 (0,0042)0,0318 (0,0042)0,0318 (0,0042)0,0318 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0297 (0,0039)0,0297 (0,0039)0,0297 (0,0039)0,0297 (0,0039)0,0297 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0255 (0,0034)0,0255 (0,0034)0,0255 (0,0034)0,0255 (0,0034)0,0255 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0213 (0,0028)0,0213 (0,0028)0,0213 (0,0028)0,0213 (0,0028)0,0213 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0170 (0,0023)0,0170 (0,0023)0,0169 (0,0022)0,0169 (0,0022)0,0169 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLIN d.o.o.
Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0330 (0,0044)0,0334 (0,0044)0,0340 (0,0045)0,0345 (0,0046)0,0350 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,0291 (0,0039)0,0296 (0,0039)0,0300 (0,0040)0,0305 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0258 (0,0034)0,0262 (0,0035)0,0266 (0,0035)0,0270 (0,0036)0,0274 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0243 (0,0032)0,0248 (0,0033)0,0251 (0,0033)0,0255 (0,0034)0,0259 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0229 (0,0030)0,0232 (0,0031)0,0236 (0,0031)0,0240 (0,0032)0,0243 (0,0032)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0215 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0222 (0,0029)0,0225 (0,0030)0,0229 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0201 (0,0027)0,0204 (0,0027)0,0207 (0,0027)0,0210 (0,0028)0,0214 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0201 (0,0027)0,0204 (0,0027)0,0207 (0,0027)0,0210 (0,0028)0,0214 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0187 (0,0025)0,0189 (0,0025)0,0192 (0,0025)0,0195 (0,0026)0,0198 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0158 (0,0021)0,0160 (0,0021)0,0162 (0,0022)0,0165 (0,0022)0,0168 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0129 (0,0017)0,0131 (0,0017)0,0133 (0,0018)0,0135 (0,0018)0,0137 (0,0018)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0072 (0,0010)0,0073 (0,0010)0,0074 (0,0010)0,0075 (0,0010)0,0077 (0,0010)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1, 49282 Konjščina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0811 (0,0108)0,0811 (0,0108)0,0811 (0,0108)0,0811 (0,0108)0,0811 (0,0108)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0623 (0,0083)0,0623 (0,0083)0,0623 (0,0083)0,0623 (0,0083)0,0623 (0,0083)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0592 (0,0079)0,0592 (0,0079)0,0592 (0,0079)0,0592 (0,0079)0,0592 (0,0079)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0561 (0,0074)0,0561 (0,0074)0,0561 (0,0074)0,0561 (0,0074)0,0561 (0,0074)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0530 (0,0070)0,0530 (0,0070)0,0530 (0,0070)0,0530 (0,0070)0,0530 (0,0070)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0468 (0,0062)0,0468 (0,0062)0,0468 (0,0062)0,0468 (0,0062)0,0468 (0,0062)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)0,0374 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0343 (0,0046)0,0343 (0,0046)0,0343 (0,0046)0,0343 (0,0046)0,0343 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0280 (0,0037)0,0280 (0,0037)0,0280 (0,0037)0,0280 (0,0037)0,0280 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)0,0218 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0156 (0,0021)0,0156 (0,0021)0,0156 (0,0021)0,0156 (0,0021)0,0156 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0359 (0,0048)0,0350 (0,0046)0,0341 (0,0045)0,0332 (0,0044)0,0323 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0287 (0,0038)0,0280 (0,0037)0,0273 (0,0036)0,0266 (0,0035)0,0258 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0287 (0,0038)0,0280 (0,0037)0,0273 (0,0036)0,0266 (0,0035)0,0258 (0,0034)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0273 (0,0036)0,0266 (0,0035)0,0259 (0,0034)0,0252 (0,0033)0,0245 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0259 (0,0034)0,0252 (0,0033)0,0246 (0,0033)0,0240 (0,0032)0,0232 (0,0031)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0244 (0,0032)0,0238 (0,0032)0,0232 (0,0031)0,0226 (0,0030)0,0219 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0230 (0,0031)0,0224 (0,0030)0,0218 (0,0029)0,0213 (0,0028)0,0206 (0,0027)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0215 (0,0029)0,0210 (0,0028)0,0205 (0,0027)0,0199 (0,0026)0,0194 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0201 (0,0027)0,0196 (0,0026)0,0191 (0,0025)0,0187 (0,0025)0,0180 (0,0024)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0172 (0,0023)0,0168 (0,0022)0,0164 (0,0022)0,0159 (0,0021)0,0155 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0144 (0,0019)0,0141 (0,0019)0,0137 (0,0018)0,0133 (0,0018)0,0129 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0115 (0,0015)0,0112 (0,0015)0,0109 (0,0014)0,0106 (0,0014)0,0103 (0,0014)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0520 (0,0069)0,0536 (0,0071)0,0554 (0,0074)0,0571 (0,0076)0,0589 (0,0078)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0400 (0,0053)0,0413 (0,0055)0,0426 (0,0057)0,0440 (0,0058)0,0453 (0,0060)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0392 (0,0052)0,0405 (0,0054)0,0418 (0,0055)0,0431 (0,0057)0,0444 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0380 (0,0050)0,0392 (0,0052)0,0405 (0,0054)0,0418 (0,0055)0,0431 (0,0057)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0360 (0,0048)0,0371 (0,0049)0,0384 (0,0051)0,0396 (0,0053)0,0408 (0,0054)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0340 (0,0045)0,0350 (0,0046)0,0362 (0,0048)0,0374 (0,0050)0,0386 (0,0051)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0320 (0,0042)0,0330 (0,0044)0,0341 (0,0045)0,0351 (0,0047)0,0362 (0,0048)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0300 (0,0040)0,0310 (0,0041)0,0320 (0,0042)0,0330 (0,0044)0,0340 (0,0045)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0200 (0,0027)0,0206 (0,0027)0,0214 (0,0028)0,0220 (0,0029)0,0227 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0120 (0,0016)0,0123 (0,0016)0,0128 (0,0017)0,0132 (0,0018)0,0136 (0,0018)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0100 (0,0013)0,0104 (0,0014)0,0106 (0,0014)0,0110 (0,0015)0,0114 (0,0015)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0080 (0,0011)0,0083 (0,0011)0,0086 (0,0011)0,0088 (0,0012)0,0091 (0,0012)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, Pula

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0979 (0,0130)0,0987 (0,0131)0,0992 (0,0132)0,1004 (0,0133)0,1010 (0,0134)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0890 (0,0118)0,0897 (0,0119)0,0902 (0,0120)0,0913 (0,0121)0,0918 (0,0122)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0890 (0,0118)0,0897 (0,0119)0,0902 (0,0120)0,0913 (0,0121)0,0918 (0,0122)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0846 (0,0112)0,0852 (0,0113)0,0857 (0,0114)0,0867 (0,0115)0,0872 (0,0116)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0801 (0,0106)0,0807 (0,0107)0,0812 (0,0108)0,0822 (0,0109)0,0826 (0,0110)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0757 (0,0100)0,0763 (0,0101)0,0767 (0,0102)0,0776 (0,0103)0,0780 (0,0104)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0712 (0,0094)0,0718 (0,0095)0,0722 (0,0096)0,0730 (0,0097)0,0734 (0,0097)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0668 (0,0089)0,0673 (0,0089)0,0677 (0,0090)0,0685 (0,0091)0,0688 (0,0091)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0623 (0,0083)0,0628 (0,0083)0,0632 (0,0084)0,0639 (0,0085)0,0642 (0,0085)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0534 (0,0071)0,0539 (0,0072)0,0542 (0,0072)0,0548 (0,0073)0,0551 (0,0073)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0445 (0,0059)0,0449 (0,0060)0,0451 (0,0060)0,0457 (0,0061)0,0460 (0,0061)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0356 (0,0047)0,0359 (0,0048)0,0360 (0,0048)0,0365 (0,0048)0,0368 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLINKOM d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0612 (0,0081)0,0628 (0,0083)0,0645 (0,0086)0,0662 (0,0088)0,0682 (0,0091)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0470 (0,0062)0,0483 (0,0064)0,0496 (0,0066)0,0509 (0,0068)0,0524 (0,0070)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0470 (0,0062)0,0483 (0,0064)0,0496 (0,0066)0,0509 (0,0068)0,0524 (0,0070)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0447 (0,0059)0,0459 (0,0061)0,0471 (0,0063)0,0484 (0,0064)0,0498 (0,0066)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0423 (0,0056)0,0434 (0,0058)0,0447 (0,0059)0,0459 (0,0061)0,0472 (0,0063)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0400 (0,0053)0,0411 (0,0055)0,0422 (0,0056)0,0432 (0,0057)0,0446 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0377 (0,0050)0,0387 (0,0051)0,0397 (0,0053)0,0407 (0,0054)0,0420 (0,0056)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0353 (0,0047)0,0362 (0,0048)0,0372 (0,0049)0,0382 (0,0051)0,0394 (0,0052)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0329 (0,0044)0,0338 (0,0045)0,0348 (0,0046)0,0357 (0,0047)0,0367 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0282 (0,0037)0,0290 (0,0038)0,0298 (0,0040)0,0305 (0,0040)0,0314 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0235 (0,0031)0,0241 (0,0032)0,0249 (0,0033)0,0255 (0,0034)0,0262 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0188 (0,0025)0,0193 (0,0026)0,0198 (0,0026)0,0204 (0,0027)0,0210 (0,0028)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:PLIN – PROJEKT d.o.o.
Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0672 (0,0089)0,0689 (0,0091)0,0707 (0,0094)0,0724 (0,0096)0,0742 (0,0098)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0672 (0,0089)0,0689 (0,0091)0,0707 (0,0094)0,0724 (0,0096)0,0742 (0,0098)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0639 (0,0085)0,0655 (0,0087)0,0672 (0,0089)0,0688 (0,0091)0,0705 (0,0094)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0605 (0,0080)0,0621 (0,0082)0,0637 (0,0085)0,0652 (0,0087)0,0669 (0,0089)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0605 (0,0080)0,0621 (0,0082)0,0637 (0,0085)0,0652 (0,0087)0,0669 (0,0089)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0571 (0,0076)0,0586 (0,0078)0,0601 (0,0080)0,0615 (0,0082)0,0631 (0,0084)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0538 (0,0071)0,0551 (0,0073)0,0566 (0,0075)0,0579 (0,0077)0,0594 (0,0079)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0504 (0,0067)0,0517 (0,0069)0,0531 (0,0070)0,0543 (0,0072)0,0557 (0,0074)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0471 (0,0063)0,0483 (0,0064)0,0496 (0,0066)0,0507 (0,0067)0,0520 (0,0069)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0403 (0,0053)0,0414 (0,0055)0,0424 (0,0056)0,0434 (0,0058)0,0445 (0,0059)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0336 (0,0045)0,0345 (0,0046)0,0354 (0,0047)0,0362 (0,0048)0,0371 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0269 (0,0036)0,0276 (0,0037)0,0283 (0,0038)0,0290 (0,0038)0,0297 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:RADNIK – PLIN d.o.o.
Ul. kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0526 (0,0070)0,0539 (0,0072)0,0551 (0,0073)0,0560 (0,0074)0,0576 (0,0076)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0458 (0,0061)0,0469 (0,0062)0,0479 (0,0064)0,0487 (0,0065)0,0501 (0,0066)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0389 (0,0052)0,0398 (0,0053)0,0407 (0,0054)0,0414 (0,0055)0,0426 (0,0057)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0380 (0,0050)0,0389 (0,0052)0,0398 (0,0053)0,0405 (0,0054)0,0415 (0,0055)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0366 (0,0049)0,0375 (0,0050)0,0384 (0,0051)0,0390 (0,0052)0,0401 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0343 (0,0046)0,0351 (0,0047)0,0359 (0,0048)0,0366 (0,0049)0,0376 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0321 (0,0043)0,0328 (0,0044)0,0335 (0,0044)0,0341 (0,0045)0,0350 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0297 (0,0039)0,0305 (0,0040)0,0312 (0,0041)0,0317 (0,0042)0,0325 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0251 (0,0033)0,0258 (0,0034)0,0264 (0,0035)0,0268 (0,0036)0,0276 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0206 (0,0027)0,0211 (0,0028)0,0215 (0,0029)0,0219 (0,0029)0,0225 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0160 (0,0021)0,0164 (0,0022)0,0168 (0,0022)0,0170 (0,0023)0,0176 (0,0023)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0114 (0,0015)0,0117 (0,0016)0,0120 (0,0016)0,0122 (0,0016)0,0125 (0,0017)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:TERMOPLIN d.d.
Ulica Vjekoslava Spinčića 78, Varaždin

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0349 (0,0046)0,0355 (0,0047)0,0360 (0,0048)0,0367 (0,0049)0,0373 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0349 (0,0046)0,0355 (0,0047)0,0360 (0,0048)0,0367 (0,0049)0,0373 (0,0050)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0279 (0,0037)0,0284 (0,0038)0,0288 (0,0038)0,0294 (0,0039)0,0298 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0261 (0,0035)0,0267 (0,0035)0,0270 (0,0036)0,0275 (0,0036)0,0280 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0244 (0,0032)0,0249 (0,0033)0,0252 (0,0033)0,0257 (0,0034)0,0261 (0,0035)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0227 (0,0030)0,0231 (0,0031)0,0234 (0,0031)0,0239 (0,0032)0,0242 (0,0032)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0209 (0,0028)0,0213 (0,0028)0,0216 (0,0029)0,0220 (0,0029)0,0223 (0,0030)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0192 (0,0025)0,0196 (0,0026)0,0198 (0,0026)0,0202 (0,0027)0,0205 (0,0027)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0140 (0,0019)0,0142 (0,0019)0,0144 (0,0019)0,0147 (0,0020)0,0150 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0105 (0,0014)0,0106 (0,0014)0,0108 (0,0014)0,0110 (0,0015)0,0112 (0,0015)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0069 (0,0009)0,0071 (0,0009)0,0072 (0,0010)0,0073 (0,0010)0,0075 (0,0010)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0035 (0,0005)0,0035 (0,0005)0,0036 (0,0005)0,0037 (0,0005)0,0037 (0,0005)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0264 (0,0035)0,0296 (0,0039)0,0328 (0,0044)0,0363 (0,0048)0,0401 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0264 (0,0035)0,0296 (0,0039)0,0328 (0,0044)0,0363 (0,0048)0,0401 (0,0053)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0238 (0,0032)0,0266 (0,0035)0,0296 (0,0039)0,0327 (0,0043)0,0361 (0,0048)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0238 (0,0032)0,0266 (0,0035)0,0296 (0,0039)0,0327 (0,0043)0,0361 (0,0048)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0211 (0,0028)0,0236 (0,0031)0,0262 (0,0035)0,0290 (0,0038)0,0321 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0211 (0,0028)0,0236 (0,0031)0,0262 (0,0035)0,0290 (0,0038)0,0321 (0,0043)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0198 (0,0026)0,0222 (0,0029)0,0246 (0,0033)0,0272 (0,0036)0,0301 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0198 (0,0026)0,0222 (0,0029)0,0246 (0,0033)0,0272 (0,0036)0,0301 (0,0040)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0185 (0,0025)0,0207 (0,0027)0,0230 (0,0031)0,0254 (0,0034)0,0281 (0,0037)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0159 (0,0021)0,0177 (0,0023)0,0196 (0,0026)0,0218 (0,0029)0,0241 (0,0032)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0132 (0,0018)0,0148 (0,0020)0,0164 (0,0022)0,0182 (0,0024)0,0201 (0,0027)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0105 (0,0014)0,0118 (0,0016)0,0132 (0,0018)0,0145 (0,0019)0,0160 (0,0021)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ZELENJAK PLIN d.o.o.
Trg Antuna Mihanovića 1, 49290 Klanjec

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0414 (0,0055)0,0432 (0,0057)0,0451 (0,0060)0,0470 (0,0062)0,0491 (0,0065)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0414 (0,0055)0,0432 (0,0057)0,0451 (0,0060)0,0470 (0,0062)0,0491 (0,0065)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0331 (0,0044)0,0345 (0,0046)0,0360 (0,0048)0,0377 (0,0050)0,0393 (0,0052)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0310 (0,0041)0,0323 (0,0043)0,0338 (0,0045)0,0353 (0,0047)0,0369 (0,0049)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0289 (0,0038)0,0302 (0,0040)0,0315 (0,0042)0,0329 (0,0044)0,0344 (0,0046)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0268 (0,0036)0,0280 (0,0037)0,0293 (0,0039)0,0305 (0,0040)0,0319 (0,0042)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0248 (0,0033)0,0259 (0,0034)0,0270 (0,0036)0,0282 (0,0037)0,0295 (0,0039)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0227 (0,0030)0,0237 (0,0031)0,0248 (0,0033)0,0259 (0,0034)0,0270 (0,0036)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0166 (0,0022)0,0173 (0,0023)0,0180 (0,0024)0,0188 (0,0025)0,0196 (0,0026)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0124 (0,0016)0,0130 (0,0017)0,0135 (0,0018)0,0141 (0,0019)0,0148 (0,0020)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0083 (0,0011)0,0086 (0,0011)0,0090 (0,0012)0,0094 (0,0012)0,0098 (0,0013)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0041 (0,0005)0,0043 (0,0006)0,0045 (0,0006)0,0047 (0,0006)0,0050 (0,0007)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt:ZELINA – PLIN d.o.o.
Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne stavke
Tarifni modelTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja – bez PDV-aMjerna jedinica
1. 10. – 31. 12. 2022.2023.2024.2025.2026.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plinaTs1TM10,0275 (0,0036)0,0283 (0,0038)0,0290 (0,0038)0,0299 (0,0040)0,0308 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM20,0275 (0,0036)0,0283 (0,0038)0,0290 (0,0038)0,0299 (0,0040)0,0308 (0,0041)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM30,0220 (0,0029)0,0226 (0,0030)0,0232 (0,0031)0,0240 (0,0032)0,0247 (0,0033)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM40,0206 (0,0027)0,0213 (0,0028)0,0218 (0,0029)0,0224 (0,0030)0,0232 (0,0031)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM50,0193 (0,0026)0,0198 (0,0026)0,0203 (0,0027)0,0209 (0,0028)0,0215 (0,0029)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM60,0178 (0,0024)0,0184 (0,0024)0,0188 (0,0025)0,0195 (0,0026)0,0200 (0,0027)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM70,0165 (0,0022)0,0169 (0,0022)0,0174 (0,0023)0,0179 (0,0024)0,0185 (0,0025)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM80,0151 (0,0020)0,0156 (0,0021)0,0159 (0,0021)0,0165 (0,0022)0,0169 (0,0022)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM90,0110 (0,0015)0,0114 (0,0015)0,0116 (0,0015)0,0120 (0,0016)0,0123 (0,0016)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM100,0083 (0,0011)0,0085 (0,0011)0,0087 (0,0012)0,0090 (0,0012)0,0093 (0,0012)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM110,0055 (0,0007)0,0057 (0,0008)0,0058 (0,0008)0,0059 (0,0008)0,0061 (0,0008)HRK/kWh
(EUR/kWh)
TM120,0028 (0,0004)0,0028 (0,0004)0,0029 (0,0004)0,0030 (0,0004)0,0031 (0,0004)HRK/kWh
(EUR/kWh)
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM210,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)10,00 (1,33)HRK (EUR)
TM320,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)20,00 (2,65)HRK (EUR)
TM430,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)30,00 (3,98)HRK (EUR)
TM540,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)40,00 (5,31)HRK (EUR)
TM660,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)60,00 (7,96)HRK (EUR)
TM7100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)100,00 (13,27)HRK (EUR)
TM8150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)150,00 (19,91)HRK (EUR)
TM9200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)200,00 (26,54)HRK (EUR)
TM10300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)300,00 (39,82)HRK (EUR)
TM11400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)400,00 (53,09)HRK (EUR)
TM12500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)500,00 (66,36)HRK (EUR)


Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.