Rješenje o imenovanju članice Revizijskog odbora Financijske agencije

NN 109/2022 (21.9.2022.), Rješenje o imenovanju članice Revizijskog odbora Financijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1608

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 65. stavkom 2. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE REVIZIJSKOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE

Imenuje se MIRELA KOVAČ JAGAR članicom Revizijskog odbora Financijske agencije.

Klasa: 080-02/22-01/144

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.