Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 111/2022 (26.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1635

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za pro­izvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 126/21.), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 20/20., 87/20., 104/21. i 46/22.) u članku 1. stavku 2. iza točke 67. dodaju se točke 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. i 78. koje glase:

»68. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/274 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u fluorescentnim žaruljama s hladnim katodama i fluorescentnim žaruljama s vanjskom elektrodom za posebne primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

69. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/275 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u drugim visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

70. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/276 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u (kompaktnim) fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom za opće primjene osvjetljenja (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

71. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/277 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u (kompaktnim) fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom, za opće primjene osvjetljenja < 30 W, sa životnim vijekom jednakim ili duljim od 20 000 h (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

72. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/278 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u žaruljama s metalnim parama (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

73. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/279 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u drugim žaruljama s izbijanjem za posebne primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

74. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/280 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u drugim niskotlačnim žaruljama s izbijanjem (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

75. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/281 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u (kompaktnim) fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom za posebne primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

76. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/282 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u nelinearnim trokrakim fosfornim žaruljama (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

77. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/283 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u visokotlačnim natrijevim žaruljama s poboljšanim indeksom uzvrata boja za opće primjene osvjetljenja (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.)

78. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/287 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu žive u fluorescentnim žaruljama za druge opće primjene osvjetljenja i posebne primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 43, 24. 2. 2022.).«

Članak 2.

(1) U Prilogu III. točke 1, 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) i 1(e) mijenjaju se i glase:

»1Živa u (kompaktnim) fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom, koja (po cijevi ispunjenoj plinom) ne premašuje: 
1(a)Za opće primjene osvjetljenja < 30 W: 2,5 mgIstječe 24. veljače 2023.
1(b)Za opće primjene osvjetljenja ≥ 30 W i < 50 W: 3,5 mgIstječe 24. veljače 2023.
1(c)Za opće primjene osvjetljenja ≥ 50 W i < 150 W: 5 mgIstječe 24. veljače 2023.
1(d)Za opće primjene osvjetljenja ≥ 150 W: 15 mgIstječe 24. veljače 2023.
1(e)Za opće primjene osvjetljenja, okrugle ili kvadratne strukture i promjera cijevi ≤ 17 mm: 5 mgIstječe 24. veljače 2023.«

(2) U Prilogu III. točka 1(f) mijenja se i glasi:

»1Živa u (kompaktnim) fluorescentnim žaruljama s jednim podnoškom, koja (po cijevi ispunjenoj plinom) ne premašuje: 
1(f)-IZa žarulje namijenjene emitiranju prvenstveno svjetlosti ultraljubičastog spektra: 5 mgIstječe 24. veljače 2027.
1(f)-IIZa posebne primjene: 5 mgIstječe 24. veljače 2025.«

(3) U Prilogu III. točka 1(g) mijenja se i glasi:

»1(g)Za opće primjene osvjetljenja < 30 W, sa životnim vijekom jednakim ili duljim od 20 000 h: 3,5 mgIstječe 24. kolovoza 2023.«

(4) U Prilogu III. točka 2(b)(3) mijenja se i glasi:

»2(b)(3)Nelinearne trokrake fosforne žarulje s promjerom cijevi > 17 mm (npr. T9): 15 mgIstječe 24. veljače 2023.; 10 mg dopušteno je koristiti po žarulji od 25. veljače 2023. do 24. veljače 2025.«

(5) U Prilogu III. točka 2(b)(4) mijenja se i glasi:

»2(b)(4)-IŽarulje za druge opće primjene osvjetljenja i posebne primjene (npr. indukcijske žarulje): 15 mgIstječe 24. veljače 2025.
2(b)(4)-IIŽarulje koje emitiraju prvenstveno svjetlost ultraljubičastog spektra: 15 mgIstječe 24. veljače 2027.
2(b)(4)-IIIŽarulje za slučaj nužde: 15 mgIstječe 24. veljače 2027.«

(6) U Prilogu III. točke 3, 3(a), 3(b) i 3(c) mijenjaju se i glase:

»3Živa u fluorescentnim žaruljama s hladnim katodama i fluorescentnim žaruljama s vanjskom elektrodom (CCFL i EEFL) za posebne primjene u EEO-u stavljenom na tržište prije 24. veljače 2022., koja (po žarulji) ne premašuje: 
3(a)Kratke (≤ 500 mm): 3,5 mgIstječe 24. veljače 2025.
3(b)Srednje duge (> 500 mm i ≤ 1 500 mm): 5 mgIstječe 24. veljače 2025.
3(c)Duge (> 1 500 mm): 13 mgIstječe 24. veljače 2025.«

(7) U Prilogu III. točka 4(a) mijenja se i glasi:

»4(a)Živa u drugim niskotlačnim žaruljama s izbijanjem (po žarulji): 15 mgIstječe 24. veljače 2023.
4(a)-IŽiva u niskotlačnim žaruljama s izbijanjem koje nisu premazane fosforom, kod kojih je zbog primjene potrebno da glavni raspon izlaznog spektra svjetlosti žarulje bude u ultraljubičastom spektru: do 15 mg žive po žaruljiIstječe 24. veljače 2027.«

(8) U Prilogu III. točke 4(b), 4(b)-I, 4(b)-II i 4(b)-III mijenjaju se i glase:

»4(b)Živa u visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja, koja u žaruljama s poboljšanim indeksom uzvrata boja Ra > 80 (po plinom punjenoj cijevi) ne premašuje: P ≤ 105 W: dopušteno koristiti 16 mg po plinom punjenoj cijeviIstječe 24. veljače 2027.
4(b)-IŽiva u visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja, koja u žaruljama s poboljšanim indeksom uzvrata boja Ra > 60 (po plinom punjenoj cijevi) ne premašuje: P ≤ 155 W: dopušteno koristiti 30 mg po plinom punjenoj cijeviIstječe 24. veljače 2023.
4(b)-IIŽiva u visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja, koja u žaruljama s poboljšanim indeksom uzvrata boja Ra > 60 (po plinom punjenoj cijevi) ne premašuje: 155 W < P ≤ 405 W: dopušteno koristiti 40 mg po plinom punjenoj cijeviIstječe 24. veljače 2023.
4(b)-IIIŽiva u visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja, koja u žaruljama s poboljšanim indeksom uzvrata boja Ra > 60 (po plinom punjenoj cijevi) ne premašuje: P > 405 W: dopušteno koristiti 40 mg po plinom punjenoj cijeviIstječe 24. veljače 2023.«


(9) U Prilogu III. točke 4(c), 4(c)-I, 4(c)-II i 4(c)-III mijenjaju se i glase:

»4(c)Živa u drugim visokotlačnim natrijevim žaruljama za opće primjene osvjetljenja, koja (po plinom punjenoj cijevi) ne premašuje: 
4(c)-IP ≤ 155 W: 20 mgIstječe 24. veljače 2027.
4(c)-II155 W < P ≤ 405 W: 25 mgIstječe 24. veljače 2027.
4(c)-IIIP > 405 W: 25 mgIstječe 24. veljače 2027.«

(10) U Prilogu III. točka 4(e) mijenja se i glasi:

»4(e)Živa u žaruljama s metalnim parama (MH)Istječe 24. veljače 2027.«

(11) U Prilogu III. točka 4(f) mijenja se i glasi:

»4(f)-IŽiva u drugim žaruljama s izbijanjem za posebne primjene koje u ovom Prilogu nisu posebno spomenuteIstječe od 24. veljače 2025.
4(f)-IIŽiva u visokotlačnim žaruljama sa živinom parom koje se upotrebljavaju u projektorima za koje je potrebna izlazna svjetlost ≥ 2000 lumena ANSIIstječe od 24. veljače 2027.
4(f)-IIIŽiva u visokotlačnim žaruljama s natrijevom parom koje se upotrebljavaju za osvjetljenje u hortikulturiIstječe od 24. veljače 2027.
4(f)-IVŽiva u žaruljama koje emitiraju svjetlost ultraljubičastog spektraIstječe od 24. veljače 2027.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 011-01/22-01/04

Urbroj: 517-08-02-01-02-22-14

Zagreb, 19. rujna 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.