Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor

1640

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 11. i 14. te članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15., 66/15., 104/15. i 98/19.) Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Dana 15. rujna 2022. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika VILIMA MATULE.

Danom donošenja ove Odluke zastupničku dužnost zamjenice zastupnika, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati JELENA MILOŠ.

Klasa: 021-05/22-01/12

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.