Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1643

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora dr. sc. IVANA KEKIN.

II.

Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se KREŠO BELJAK.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/31

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.