Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1644

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 86. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora KREŠO BELJAK.

II.

Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. IVANA KEKIN.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/30

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.